Vlasmarkt herstelt na Covid-19

Het uitgezaaide areaal vlas nam vooral in Frankrijk toe.
Het uitgezaaide areaal vlas nam vooral in Frankrijk toe. - Foto: TD

Vlas zit in de lift wat vraag betreft, een uitbreiding van het areaal in de volgende jaren is normaliter wel aan de orde.

Areaal

Na een zeer hoge uitzaai in 2020 en een sterke daling in 2021, herpakt de uitzaai van vlas zich in 2022. Vooral in Frankrijk is de uitzaai opnieuw zo’n 15% hoger. Voor België is de uitzaai 2022 (quasi gelijk aan deze van 2021 (± 15.800 ha). Ook voor Nederland blijft dit vrij stabiel. De verhoging zit dus volledig in het Franse areaal. Hierdoor zou het areaal stijgen van ± 117.000 ha in 2021 naar zo’n ± 138.000 ha in 2022, wat opnieuw het areaal van 2019 zou benaderen.

Groeistand 2022

De uitzaai werd dit jaar zeer duidelijk opgesplitst in ‘vroege zaai’ en ‘late zaai’. De groei die hierop volgde maakt ook een heel duidelijk onderscheid. De ‘vroege zaai’ kreeg het hard te verduren en is op heden kort en licht. De ‘late zaai’ mocht gelukkig een paar keer nét op tijd genieten van de broodnodige neerslag. Tot begin juni durfde niemand zich positief uitlaten voor oogst 2022. Vanaf juni is er een sterk groeiend vertrouwen in een goeie groei (vooral dan de late zaai).

Op vandaag klinkt aldus voor oogst 2022: “beter dan gemiddeld, maar niet te zwaar.” We kunnen natuurlijk enkel spreken over de groei 2022 tot op vandaag – maar zekerheid en garantie is er maar eenmaal het strovlas van het veld werd binnengehaald.

Verkoopsituatie

Door een lage beschikbaarheid van lange vezel (lagere productie uit strovlas oogst 2020 + 2021) is de prijs op vandaag zeer hoog, historisch hoog zelfs. Dit leidt tot een aanhoudende (vrij stabiele) verkoop, met een sterk verder dalende stock van lange vezel.

De stocksituatie lange vezel (eind mei België) bestaat nog voor ongeveer 13,5 % uit lange vezel van de groeite 2019 + 2020, en voor zo’n 86,5% uit oogst 2021.

De stock korte vezel oogst 2021 in België is hoog. De kwaliteit hier is zeer gevarieerd, maar vooral de papier-klodden zijn in grote hoeveelheden beschikbaar. Omwille van de lage prijzen wordt op veel plaatsen gestockeerd (stock sterk stijgend). Er wordt immers verwacht dat indien de oogst 2022 goed is, er seizoen 2022-2023 minder klodden zullen geproduceerd worden waarbij de stock 2021 dan kan vermarkt worden.

Tevens zijn de tendensen die vorig jaar reeds waarneembaar waren nog steeds aanwezig. De Europese papier-industrie hoopt op lagere prijzen gezien de grote beschikbaarheid, de verwerking van de klodden in de papier-industrie heeft een vrij stabiel afzet-tonnage (dus niet of slechts heel licht groeiend).

ABV - TD

Meest recent

Meest recent