Startpagina Actueel

Zit er nog muziek in de vleessector?

De vleessector wordt vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen. De Federatie van het Belgisch Vlees (Febev) stelt zich de vraag of er nog muziek zit in de sector.

Leestijd : 5 min

Febev is de nationaal erkende beroepsvereniging voor slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels die actief zijn in de varkens-, rundvee-, paarden- en schapensector. Febev telt een 130-tal leden, die meer dan 90% van het omzetcijfer in de Belgische roodvleessector vertegenwoordigen.

Zoeken naar een werkbare aanpak

De voorzitter van de raad van bestuur, Luc Verspreet, nam tijdens de voorbije coronaperiode het voorzitterschap over van Philippe Van Damme. Verspreet nam de tijd voor een kort terugblik. “Tijdens de coronapandemie schakelde onze sector heel snel om een noodplan te voorzien voor haar bedrijven. Het is eveneens de periode waarin we de versterkte controles van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) mochten incasseren als antwoord op de zaak Veviba. Deze hebben onze bedrijven heel veel schade berokkend. Onze bedrijven voelen dit nog tot op de dag van vandaag”, stelt Verspreet.

De voorzitter hield een pleidooi voor een betere samenwerking met het FAVV: “Het tekort aan keurders heeft het FAVV ertoe aangezet om de retributies naar boven bij te stellen. Dit mits het doorvoeren van acties die middels een memorandum of understanding tussen de sector, dierenartsen en het FAVV werden afgesloten onder leiding van federaal minister Clarinval.

Tezelfdertijd moeten we vaststellen dat die controles heel wat bedrijven al grote kopzorgen hebben bezorgd. Het sanctioneringssysteem van het agentschap, alsook de wijze waarop het toezicht in onze bedrijven wordt georganiseerd, is spijtig genoeg onvoldoende pragmatisch, en geeft geen mogelijkheid om tekortkomingen op adequate wijze te wegen.

We vragen dan ook met aandrang aan het FAVV om samen met ons te zoeken naar een werkbare aanpak. In de afgelopen jaren kenden we talloze goede kwaliteitsmedewerkers die omwille van de druk andere oorden hebben opgezocht. Een tekort aan goede mensen in onze bedrijven, levert evenzeer problemen op. Op dat vlak is er volgens ons een win-winsituatie te boeken.”

‘We vragen met aandrang aan het FAVV om samen met ons te zoeken naar een werkbare aanpak’, stelt voorzitter Verspreet.
‘We vragen met aandrang aan het FAVV om samen met ons te zoeken naar een werkbare aanpak’, stelt voorzitter Verspreet. - Foto: AV

De slachthuizensector ligt ook geregeld onder vuur als het over dierenwelzijn gaat. Ngo’s proberen met hun acties omtrent vlees(productie) burgers te shockeren. “Ik kan u meegeven dat onze bedrijven heel wat inspanningen leveren om de nodige aandacht te besteden aan de stijgende maatschappelijke vraag om dierenwelzijn als basis te verankeren in de omgang met dieren”, benadrukt Verspreet. “De zorg voor meer dierenwelzijn is terecht, maar moet wel proportioneel zijn.”

Stikstofdossier treft ook Febev-leden

De voorzitter belichtte ook het stikstofdossier. “Het is ongehoord dat de betrokken sectoren aan wie de primaire sector levert, niet eens opgenomen zijn in het oorspronkelijke plan met flankerende maatregelen bij afbouw van de sector. Laat staan dat het plan voldoende degelijk is opgebouwd om ook een toekomstperspectief te bieden voor de hele keten. Febev heeft maanden geleden aan de alarmbel getrokken, wat ook navolging vond bij andere afnemende sectoren. De huidige situatie en rechtsonzekerheid leiden tot een koude sanering...”

Chauvinisme gewenst

Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van de federatie, wilde tijdens deze algemene vergadering enkele facts poneren vooraleer hij de ultieme vraag van de avond wilde beantwoorden.

Zo gaf hij mee dat het aantal slachthuizen in ons land de voorbije 10 jaar daalde met meer dan 30%. Er gebeurde dus een sterke consolidatie. Hij benadrukte dat ook in deze sector de kosten sterk doorwegen. “Elke kost heeft een impact binnen de volledige bevoorradingsketen. Ook wij moeten dus in staat zijn om de alsmaar stijgende kosten op adequate wijze door te rekenen.”

Net als Verspreet vindt Gore de druk van ngo’s op de sector onheus. “De dierenwelzijnseisen zijn daardoor substantieel verhoogd, terwijl deze organisaties maar 1 doel hebben: de vleessector op de schop gooien.”

Gore wees tevens op de veerkracht van de sector na enkele schandalen. De leden respecteren het charter ‘Vlees voor de toekomst’ en de nieuwe extralegale vereisten binnen de lastenboekwerking. Daarnaast wil hij dat iedereen in de keten chauvinistischer wordt. “We hebben fors geïnvesteerd in communicatie via het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en APAQ-W, laten we dat inzetten om de burger correct te informeren over onze producten.”

Dierlijke producten

Ook gastspreker professor Frédéric Leroy van de VUB benadrukte in zijn verhaal de uitzonderlijke kwaliteiten van dierlijke producten. “Er zijn hardnekkige mythes omtrent vlees(consumptie) ontstaan. Dierlijke producten zijn nochtans gezonde producten mits ze correct worden geconsumeerd, net zoals veehouderij zeker een duurzaam systeem is, indien het correct wordt toegepast. Er is weliswaar altijd verbetering mogelijk.” Leroy waarschuwde zelfs voor radicale veranderingen naar niet-dierlijke ‘alternatieven’: “Wat zijn de effecten van deze producten inzake gebrekziekten, chronische ziektes, watergebruik, biodiversiteit...?”

Gastspreker professor Frédéric Leroy van de VUB benadrukte de uitzonderlijke kwaliteiten van dierlijke producten: Het zijn gezonde producten mits ze correct worden geconsumeerd.
Gastspreker professor Frédéric Leroy van de VUB benadrukte de uitzonderlijke kwaliteiten van dierlijke producten: Het zijn gezonde producten mits ze correct worden geconsumeerd. - Foto: AV

Het stemde Gore dus wel tevreden dat volgens de vleestracker de consument terug de weg heeft gevonden naar vleesproducten. “Vandaag consumeert nog steeds meer dan 95% van de Belgen wekelijks vlees.”

Febev neemt zijn verantwoordelijkheid

Net als de voorzitter is de gedelegeerd bestuurder misnoegd dat de volledige productieketen niet mee in rekening werd gebracht in het stikstofdossier. “De socio-economische impact reikt immers veel verder dan de primaire sector.” Febev nam zijn verantwoordelijkheid en diende ook een bezwaarschrift in.

Febev nam ook zijn verantwoordelijkheid in het kader van voedselzekerheid door een structurele samenwerking aan te gaan met de Belgische Federatie van Voedselbanken. “We hebben een gemeenschappelijke opdracht om iedereen adequate toegang tot voeding te kunnen geven.” Gore was ook trots dat Febev deze maand zijn duurzaamheidsbarometer lanceerde. “Alle deelnemers aan het sectorlastenboek Febev+ worden gevraagd om hun inspanningen aantoonbaar te maken. Duurzaamheid is in onze sector geen loos begrip.

Als uitsmijter had Michael Gore het nog over Afrikaanse varkenspest (AVP). “België bestreed succesvol AVP. Intussen heropenden al een rits markten. De situatie in Duitsland en de everzwijnenpopulatie in ons land baart ons echter zorgen. We doen dan ook een oproep aan alle betrokken organisaties en overheden om de druk hoog te houden en om erover te waken dat de varkensketen niet in een nog diepere crisis wegzakt door een te laks en bijgevolg falend bestrijdingsbeleid op bepaalde beleidsniveaus!”

Gedelegeerd bestuurder van Febev, Michael Gore, riep op tot waakzaamheid in kader van Afrikaanse varkenspest.
Gedelegeerd bestuurder van Febev, Michael Gore, riep op tot waakzaamheid in kader van Afrikaanse varkenspest. - Foto: AV

En ja... er zit volgens Gore nog muziek in de sector. “Als keten zijn we het verplicht aan onze leden, bedrijven en stakeholders, maar ook aan de burger, om de uitdagingen die we elke dag opnieuw moeten aangaan, op muziek te zetten en om samenwerking op te zoeken.”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Actueel

Meeste maatregelen tegen vogelgriep opgeheven

Veeteelt Het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels blijft dalen. De afgelopen maanden zijn geen uitbraken meer vastgesteld. “Bepaalde maatregelen kunnen dan ook opnieuw worden opgeheven”, meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR).
Meer artikelen bekijken