Recente innovaties op proefplatform bij Bayer bekijken

In wintergranen heeft Bayer uitgebreide proefveldwerking liggen gericht op onkruid- en ziektebeheersing.
In wintergranen heeft Bayer uitgebreide proefveldwerking liggen gericht op onkruid- en ziektebeheersing. - Foto: TD

Andreas Versmissen van het Support Team Agri van Bayer voorzag ons op het proefplatform van deskundige toelichting .

Tijdig onkruid bestrijden in granen

In granen werd de onkruidbestrijding bekeken via een aanpak in het najaar, waarin Bayer denkt aan de mogelijkheden van Mateno Duo of van een bestrijding in het voorjaar waar dan weer het herbicide Sigma nuttig is.

Sinds vorig najaar heeft de graanteler met het middel Mateno Duo een nieuw herbicide. Bayer adviseert om dit samen in te zetten met Liberator om zo een mooi resultaat te bekomen. De combinatie zorgt voor synergie en verhoogt de werkzaamheid op duist en raaigras. Daarnaast verbreedt het werkingsspectrum op dicotyle onkruiden zoals klaproos, ooievaarsbek en kruiskruid.

Voornoemde spuitcombinatie biedt de landbouwer flexibiliteit waardoor hij in vooropkomst of in naopkomst (tot het 3 blad stadium) kan spuiten.

Voor de onkruidbestrijding in granen in het voorjaar kijkt Bayer naar zijn Sigma gamma herbiciden. Proefveldwerking toont aan dat tijdig starten nodig is om het effect van de Sigma middelen te maximaliseren. De dosering van de herbiciden moet aangepast worden aan het ontwikkelingsstadium van het onkruid en we mogen niet kalendergewijs denken. Het stadium van het grasonkruid, en dan vooral van duist, bepaalt de dosering. Andreas Vandersmissen wees ook nog op de hoeveelheid water die gebruikt wordt bij de bespuiting. “Dit is bepalend voor het resultaat, zeker in een schraal voorjaar.”

Jubileum in graanfungiciden

Bayer kan dit jaar zijn 10-jarig jubileum vieren van de Xpro-graanfungiciden. Deze worden zowel in wintergerst als wintertarwe in de T2-bespuiting gepositioneerd. Het sterke punt is de prothioconazole als actieve stof in de handelsmiddelen die vallen onder het Xpro-gamma.

In gerst is er met deze fungiciden een sterke werking op ramularia. Voor de T1-bespuiting in deze teelt zoekt Bayer het vooral bij coformuleringen op basis van prothioconazole, zoals het middel Fandango Pro.

In de wintertarwe worden de Xpro-fungiciden ook ingezet in de T2, niet alleen omwille van hun werking op blad- en aarfusarium, maar ook omwille van hun werking op septoria, gele en bruine roest. Dit jaar bleek nog maar eens dat gele roest snel in het veld zat. De ziekte past zich goed aan aan onze klimaatomstandigheden van de laatste jaren. Om het opbrengstpotentieel te bewaren, moeten we de laatste bladlagen gezond houden. Bayer geeft aan dat co-formuleringen op basis van prothioconazool zoals Kestrel, Input, Cello Triple, Fandango Pro heel curatief werken op gele roest. Tussen de T1- en de T2-bespuiting zit een werkzaamheid van 3 à 4 weken, en dit in functie van de ziektedruk, gewasontwikkeling en dosering. Goed opvolgen is de boodschap.

Vergelingsziekte

In de suikerbietenteelt staat het bestrijden van de vergelingsziekte en van de luizen terug in de aandacht. Bayer schuift hiervoor zijn middelen Movento of Batavia met de actieve stof spirotetramat naar voren. Uiterst belangrijk voor een succesvolle inzet is de positionering. Het advies is om de luizenbestrijding vroeg aan te vatten. Doen we dit niet, dan begint de luis vroeg schade aan te richten.

Andreas Vandersmissen prijst het insecticide Movento, dat een noodtoelating (120 dagenregeling) heeft, omwille van zijn opwaartse en neerwaartse systemische werking. Zo wordt nieuw blad beschermd in het hart van de bietenkop, net daar waar de bladluizen graag zitten. De adviesdosering ligt op 0,45 l/ha per keer. Eventueel kan dit bij de laatste bespuiting verhoogd worden tot 0,75 l/ha om meer nawerking te hebben.

In erwten is er ook een noodtoelating voor het insecticide Sivanto prime (200 g/l flupyradifuron). Dit moet de strijd aangaan tegen bladluizen die het vergelingsvirus overdragen.

Doornappel wordt een steeds  belangrijker onkruid om te bestrijden in meerdere  teelten.
Doornappel wordt een steeds belangrijker onkruid om te bestrijden in meerdere teelten. - Foto: TD

Onkruidbestrijding aardappelen

In de aardappelteelt lag een uitgebreide proef aan om de onkruidbestrijding te onderzoeken. Hier vormt de bestrijding van doornappel (Datura stramonium) een nieuwe uitdaging. Die kiemt nu makkelijker door het warmere klimaat. Een probleem is ook dat het onkruid tot lang in het seizoen volgens verschillende tijdstippen blijft kiemen. Met contactmiddelen valt dit in meerdere teelten wel te bekampen. Nawerking van middelen is dan wel belangrijk, gezien we tot laat nieuwe kiemers van doornappel hebben.

Gofor bestaande uit de actieve stoffen flufenacet en aclonifen en is het laatst nieuw geïntroduceerde herbicide met vloeibare formulering bij Bayer. Dit jaar is dit voor het eerst op grote praktijkschaal toegepast. Met Gofor is er ook een goede werking op gevoelige en resistente melganzenvoet, omwille van de actieve stof aclonifen.

“Willen we een goede onkruidbestrijding in aardappelen, dan moeten we het zoeken bij spuitschema’s bestaande uit 5 actieve stoffen”, aldus Andreas Vandersmissen. Hij wijst hier ook naar de mogelijkheden die de herbiciden Artist en Challenge bieden.

Onkruidbestrijding in maïs

Voor de onkruidbestrijding in maïs wordt steeds gezegd dat een vroege naopkomst ons het verst brengt. Dat leek altijd te kloppen, tot dit seizoen, toen we met schrale en droge weersomstandigheden zaten op het moment van spuiten.

De onkruidbestrijding in maïs kent nog meer uitdagingen nu het gebruik van terbuthylazine verder aangescherpt is. TCMax-herbiciden op basis van de actieve stof thiëncarbazone kunnen hier helpen. Ze hebben een vergelijkbaar werkingsspectrum als terbuthylazine met een betere nawerking. Laudis (tembotrione) kan het schema versterken op melganzenvoet, uitstaande melde en zomergrassen. Het zorgt ook voor een snelle werking.

Roundup

RAC, het Europees Comité voor risicobeoordeling, heeft recent opnieuw bevestigd dat de actieve stof glyfosaat in Roundup niet kankerverwekkend is. In het kader van een herbeoordeling verwacht Bayer zich aan een dosisverlaging. Dit wordt dan ook beproefd op het platform in Houtain-Le-Val.

Hieruit blijkt dat de hightech formulering van Bayer het verschil maakt ten opzichte van generieke middelen op de markt, waardoor de dosisverlaging opgevangen kan worden. Met ‘formulering’ doelt men op vul- en hulpstoffen die de fabrikant naast de actieve stof aan het handelsmiddel toevoegt.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent