Startpagina Veeteelt

Fedagrim wil focussen op oplossingen om stikstofdepositie aan te pakken

De huidige stikstofcrisis focust op het probleem van de stikstofdepositie. Fedagrim wil de aandacht verleggen naar de oplossingen om de stikstofdepositie aan te pakken. Daarom mag de Vlaamse regering landbouwers innovatieve stalsystemen niet langer ontzeggen.

Leestijd : 2 min

Hierom richtte Fedagrim (Belgische federatie van toeleveranciers voor landbouw en groenvoorziening) een schrijven gericht aan alle volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement.

We geven hierbij hun schrijven weer:

Geachte volksvertegenwoordiger,

Het stikstofdossier oplossen wordt een pijnlijke zaak, maar de boeren verdienen onze steun.

De huidige stikstofcrisis focust op het probleem van de stikstofdepositie, Fedagrim wil de aandacht verleggen naar de oplossingen om de stikstofdepositie aan te pakken. Daarom mag de Vlaamse regering landbouwers innovatieve stalsystemen niet langer ontzeggen.

Recent onderzoek van de universiteit van Wageningen heeft aangetoond dat innovatieve technieken zoals vergisting en het strippen van mest tot aanzienlijke methaan- en stikstofreducties leidt.

In Vlaanderen staat de innovatie in dit domein stil. Diepgaand onderzoek voor andere diersoorten en technieken toegespitst op de Vlaamse context zijn vereist.

Emissiearme stalsystemen en de nodige meetprotocollen kunnen op dit moment niet goedgekeurd worden door het gebrek aan het Wetenschappelijk Comité Veeteelt. Het decretale initiatief voor de benoeming van dit comité werd samengevoegd met een aantal overgangsmaatregelen om nutriëntenemissierechten-MVW te remediëren in de overgangsfase tot een nieuwe PAS.

Het advies van Raad van State over het decretaal initiatief werd begin juli gepubliceerd. Fedagrim is van oordeel dat de benoeming van het Wetenschappelijk Comité Veeteelt niet langer kan wachten. Daarom pleit Fedagrim op basis van hoogdringendheid om de benoeming van het wetenschappelijk comité en de overgangsmaatregelen omtrent de NER’s los te koppelen en de basis voor een nieuw Wetenschappelijk Comité Veeteelt zo snel mogelijk te agenderen en goed te keuren.

Fedagrim - TD

Lees ook in Veeteelt

“Via fokkerij kan je emissies verminderen”

Veeteelt CRV is één van de vaste waarden op veeteeltvakbeurzen en ook op deze editie van Agribex is het bedrijf opnieuw op de afspraak. Landbouwleven vroeg Eric Lievens en Peter Vercauteren van CRV naar de grote en kleine trends in genetica. Van methaanarm melkvee gaat het via hoornloze en hittetolerante runderen naar China.
Meer artikelen bekijken