Startpagina Bieten

Bladziekten beginnen op te duiken in bietenvelden

Het Bieteninstituut, Kbivb, meldt dat ze deze week al verschillende ziekten konden waarnemen in bietenvelden. Aantasting van witziekte, cercospora en roest werden reeds waargenomen maar in het merendeel van de gevallen werd de drempel nog niet bereikt.

Leestijd : 1 min

Deze week werden waarnemingen uitgevoerd in 84 velden. In 1 perceel werd de drempel voor witziekte overschreden. In 10 percelen werd de behandelingsdrempel van cercospora bereikt. Van zodra de drempel van 5% door cercospora aangetaste bladeren bereikt is, moet de behandeling snel worden uitgevoerd.

Het Bieteninstituut raadt aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 50 bladeren, verspreid en willekeurig uit het veld genomen over het perceel, aandachtig te bekijken. Een behandeling wordt aanbevolen zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

De behandelingsdrempel in een situatie voor 20 augustus ligt op 5 % aangetaste bladeren voor Cercospora en Ramularia. Voor witziekte en roest ligt dit op 15 %.

Kbivb

Lees ook in Bieten

Betaseed wil meer doen dan alleen zaden leveren

Bieten Net voor het jaareinde van 2023 stond Nele Bonte, technisch adviseur Betaseed, met de vakpers stil bij de actualiteiten in de suikerbietteelt en bij de innovaties die Betaseed het komende jaar te presenteren heeft.
Meer artikelen bekijken