Startpagina Uw stem

Opinie: Empower de boer van morgen

Tom Vandenkendelaere, Europees parlementslid cd&v, maakt in een opiniestuk duidelijk hoe belangrijk de Europese landbouw is voor voedselzekerheid de komende jaren. Hij is van mening dat Europa haar landbouwers meer moet aanmoedigen, in plaats van bestraffen, en dat verjonging van de landbouw de absolute prioriteit moet worden.

Leestijd : 3 min

Onze maatschappij is in volle transitie. We zoeken collectief naar antwoorden op de grensoverschrijdende uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Kijk naar de klimaatverandering, met steeds langer aanhoudende hittegolven, hevige droogtes en catastrofale overstromingen of naar de razendsnelle evolutie van slimme technologie die – gewild of ongewild – tot in onze huiskamer binnendringt. Dit jaar bereiken we de kaap van 8 miljard mensen wereldwijd.

Op alle continenten wereldwijd neemt de bevolking toe, behalve in Europa, waar de vergrijzing gestaag toeneemt.

Steeds minder landbouwbedrijven

Die veranderingen laten zich ook steeds meer voelen in de landbouw. Het plaatje oogt allesbehalve rooskleurig. Het aantal landbouwbedrijven in Europa daalde de afgelopen jaren van ongeveer 15 naar 10 miljoen. Naar schatting zullen er tegen 2040 maar liefst nog eens 6 miljoen landbouwbedrijven de boeken neerleggen. Enkel en alleen hierdoor zal de landbouw in Europa er straks helemaal anders uitzien. Bovendien klinken de alarmbellen nog luider als we naar het breder plaatje kijken en naar de verontrustende geopolitieke ontwikkelingen in de wereld.

Voedsel niet meer vanzelfsprekend

Zolang ik al leef, is voedselzekerheid in de EU altijd als vanzelfsprekend beschouwd. Steeds meer besef ik dat dit helemaal niet langer het geval is. Extreme droogtes in Europa veroorzaken enorme schade. Alleen al in 2018 bedroeg de schade voor Frankrijk zo’n 2 miljard euro. Door de klimaatverandering zullen droogtes steeds vaker voorkomen en kunnen de verliezen voor Europa tot 40 miljard euro per jaar oplopen. Wereldwijd staat de voedselzekerheid hierdoor onder toenemende druk. Tijdens de covid-pandemie verdubbelde het aantal mensen in hongersnood van 135 naar meer dan 270 miljoen. Door langere periodes van droogte verergert de hongersnood in veel landen rondom de wereld. Voeg daar de Russische oorlog in Oekraïne aan toe en de situatie dreigt explosief te worden. Door het gebrek aan meststoffen en de stop op graanexport dreigt er enorme instabiliteit. Wereldvoedselprijzen zijn nu al bijna 30% hoger dan vorig jaar. Voorlopig is het een probleem van voedselbetaalbaarheid, maar straks is het een probleem van voedselbeschikbaarheid.

Groeiende wereldbevolking

Rest de vraag hoe we een groeiende wereldbevolking gaan blijven voeden met steeds minder landbouwers en minder landbouwgronden, in bovendien zulke uitdagende omstandigheden? Voor mij is de richting die we uit moeten, duidelijk. Europa moet werk maken van een beleid dat landbouwers aanmoedigt in plaats van door regelneverij een rem te zetten op hun ondernemingslust. Het Europees landbouwbeleid voor de komende jaren heeft duidelijk de omslag gemaakt naar duurzaamheid, dat verdient ook onze volle steun.

De krimpende subsidiepot dient nog verder stimulerend, eerder dan bestraffend, ingezet te worden. Dat op die manier boeren ook aangezet worden om na te denken over het bedrijfsmodel dat het best bij hen past, is de beste empowerment die we ze kunnen geven.

Tot slot moet verjonging een absolute prioriteit worden. Uit de Europese pot gaat nu 3% aan middelen naar jonge landbouwers. Dat is ruimschoots onvoldoende, gezien de schaal van de uitdaging waar we voor staan in de toekomst. Er zal meer nodig zijn om duizenden jonge boeren een toekomstperspectief te bieden, om onze Europese voedselzekerheid in stand te houden en om de wereld te blijven voeden.

Tom Vandenkendelaere, Europees parlementslid cd&v

Lees ook in Uw stem

Opinie: Landbouwonderzoeker, kijk eens over het hek!

Uw stem Juni is voor studenten traditioneel een maand vol examens. Voor landbouwonderzoekers is het dan weer een maand vol veldbezoeken. Overal te lande tonen wetenschappers dan de resultaten van hun werk in hun living labs. Onderzoek dat in Vlaanderen bijzonder divers is. Van op natuur gebaseerde oplossingen tot spitstechnologie, van voedselbossen tot vertical farming, alles komt aan bod.
Meer artikelen bekijken