Startpagina Edito

Edito: Aan dezelfde kar trekken, maar in een andere richting

Het stikstofdossier, dat zelfs een openbaar debat lijkt te zijn geworden, blijft de actualiteit beheersen. Iedere betrokkene uit zijn visie en wil helpen. Zo trekt iedereen aan dezelfde kar, maar volgens ons wel in een andere richting.

Leestijd : 2 min

Fedagrim manifesteerde zich vorige week door de volksvertegenwoordigers in het Vlaams parlement aan te schrijven en te vragen om oog te hebben voor oplossingen om de stikstofdepositie aan te pakken, in plaats van te focussen op ‘het probleem’. Daags nadien kwam eindelijk de goedkeuring om het Wetenschappelijk Comité Veeteelt op te richten. Dit is nodig om emissiearme stalsystemen en de nodige meetprotocollen goed te keuren. Fedagrim trekt dus aan de spreekwoordelijke kar die de gepersonaliseerde nummerplaat ‘stikstofdossier’ draagt.

Ook een alliantie van milieubewegingen (waaronder Natuurpunt) trekt aan die kar. Zij noemen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) het ‘momentum’ om landbouw binnen de grenzen van het milieu te brengen. De milieubewegingen hekelen het falende mestbeleid en dagvaardde hierover de Vlaamse regering. Ze stellen zelfs dwangsommen in en eisen een verbetering van de waterkwaliteit. Volgens ons kan een betere waterkwaliteit er snel komen als men juiste meetmethodes, locaties en interpretaties gaat gebruiken. Dan zal blijken dat de beschuldigende vinger niet exclusief richting landbouw moet gaan. Wie is hiertoe bereid?

Nog een andere partij, namelijk Boerenforum, trekt aan de ‘stikstofkar’, zij het weer in een andere richting. Zij wijzen naar een 10 puntenplan met een integrale langetermijnvisie voor landbouw, dat in Nederland is ingediend en waar zij hopen de mosterd te halen voor een Vlaams Boerenplan. Boerenforum wijst onder andere op grondgebonden landbouw en op gesloten kringlopen of nog op een afbouw van geïmporteerd veevoer en geïmporteerde kunstmest. Ons inziens zijn dit nobele doelen, die echter niet stroken met de Vlaamse landbouwsituatie anno 2022. De verscheidenheid aan landbouwbedrijven is onze rijkdom, we kunnen er geen eenheidsworst van maken. De sector werkt nu al, zelfs bedrijfsoverschrijdend, aan verschillende aspecten uit het 10 puntenplan.

We hebben oor voor iedere visie en idee, maar missen – zoals we vorige week al in het editoriaal schreven – een positieve ingesteldheid voor een integrale, brede aanpak. Een kar waar iedereen vanuit een andere richting aan trekt, is maar een kort leven beschoren. Geen wiel dat al die langdurig tegenwerkende krachten kan weerstaan. Een aflopend wiel is wel wat dreigt voor de kar met nummerplaat ‘stikstofdossier’. Benieuwd wie dit oplost: politieke of rechterlijke macht, al staat de sector zelf ook te popelen om het probleem op te lossen als ze ertoe de mogelijkheid krijgen.

Maar moeten we niet terug naar de essentie: wat is het probleem en hoe groot/nijpend is dit daadwerkelijk? Kijk naar Nederland, waar recent cijfermateriaal is opgedoken dat hun ‘huidige stikstofprobleem’ terug in vraag stelt. Is dit voor België dan ook niet het geval, aangezien ons stikstofdossier op het Nederlandse voorbeeld is gebaseerd?

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken