Startpagina Edito

Edito: Wanneer landbouwgronden bossen dreigen te worden

In een interview met ‘Het Laatste Nieuws’ stelt minister van Omgeving Zuhal Demir dat het een zware opdracht blijft om grond te vinden om te bebossen. Ze laat daarbij haar oog vallen op de komende nieuwe pachtwetgeving...

Leestijd : 2 min

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen het einde van deze regeerperiode – met andere woorden tegen 2024 – 4.000 ha extra bos aan te leggen. De ambitie van het Bosuitbereidingsplan reikt zelfs nog verder. Men treft voorbereidingen om tegen 2030 zelfs 10.000 ha extra bos te realiseren.

Twee jaar na de lancering van het plan zijn er 535 nieuwe bossen bijgekomen, samen goed voor 656 ha. Daarnaast zijn er de afgelopen 2 jaar nog eens 250 compensatiebossen (414 ha) bijgekomen. Dat zijn bossen die worden aangeplant om te compenseren dat er op een andere plaats ontbost werd. Je kunt die stand van zaken volgen op www.bosteller.be, de website van de bosalliantie.

Er is eigenlijk niets mis met méér bos. Er zijn genoeg (bedrijfs)terreinen die er heel wat beter zouden uitzien met wat extra groen in plaats van beton. Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liggen er trouwens niet minder dan 256 oude stortplaatsen onbenut bij. Begin dit jaar stimuleerde de Vlaamse overheid grondeigenaren nog om hun gronden te bebossen. Vanaf 0,1 ha krijgen eigenaars er zelfs bebossingssteun voor, en de bosalliantie staat klaar om te helpen bij de praktische aanpak.

Het wordt echter een pak minder koosjer als daarbij – weeral – geaasd wordt op landbouwgronden, meer bepaald op gepachte landbouwgronden. Demir stelt in het betreffende interview immers onomwonden dat ze wil werk maken van een herziening van de pachtwetgeving om die 4.000 ha sneller te bereiken. In de ogen van Demir is de pachtwetgeving één van de grootste drempels om Vlaanderen groener te maken.

Eetbaar groen – lees: land- en tuinbouwgewassen – valt blijkbaar niet in de ‘juiste’ categorie groen om aan de minister haar groene wensen te voldoen. Dat is echter niet nieuw, we wisten al dat de minister van Omgeving de landbouwsector niet zo genegen is. Raken aan de pachtwetgeving om de bebossingsdoelstellingen te realiseren gaat echter een flinke stap te ver. De herziening van de Pachtwet staat ook in het Vlaamse regeerakkoord en was eigenlijk dit voorjaar al voorzien. Bij die herziening kan het echter niet de bedoeling zijn om landbouwgronden in bos om te zetten. Veelal zal dit trouwens een onwettige bestemmingswijziging inhouden, die toch moeilijk te verantwoorden is voor een minister van Omgeving. Hopelijk blijft Jo Brouns, minister van Landbouw en tevens bevoegd voor de Pachtwet, voldoende alert bij de afronding van dit heikele dossier. Er liggen duidelijk kapers op de kust!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken