Startpagina Veeteelt

Politici, stop met vingerwijzen en neem actie!

De Panoreportage van woensdag 21 september werd aangekondigd als een reportage over het stikstofprobleem, maar werd een aanval op de Boerenbond. Hoe het dan zat met die stikstofproblematiek? Dat was ergens een voetnoot in het midden.

Leestijd : 3 min

Nochtans krijgen we als landbouwer steeds meer vragen van mensen die niet in de sector zitten, hoe het dan juist zit met die stikstof. Wat is het probleem? Waar komt het vandaan? En als het er al zoveel jaren is, wat is dan nu ineens het probleem? We wilden de redactie van Pano gezien hun rijke geschiedenis zeker het voordeel van de twijfel geven. Maar dat het een goedkoop rondje Boerenbond-bashen ging worden, hadden we ergens wel zien aankomen.

Suggestief

In de zomermaanden werden verschillende leden van onze groep gecontacteerd voor deze reportage. Het klopt dus dat de reporters veel boeren gecontacteerd hebben. Maar waar in het eerste contact nog gesproken werd over het stikstofakkoord als doel van de reportage, werd de toon bij het tweede gesprek al anders. Er werd ons letterlijk gevraagd wat we van de Boerenbond vonden en daarbij was de vraagstelling eerder suggestief. Hun goed recht. Maar als we niets slechts wilden zeggen, viel het gesprek stil. Reeds gemaakte afspraken om te komen filmen werden plots afgebeld.

Wij gaan de rekening hier niet maken voor Boerenbond. Zoals in elke sector heb je voor- en tegenstanders van een belangenbehartiger binnen je veld. Voor elke tegenstander die je voor een camera zet, vind je minstens evenveel voorstanders. Maar die kwamen niet aan bod in de reportage. Is het de bedoeling om de boeren en haar sectorvereniging uit elkaar te spelen voor de echte stikstofdebatten nog moeten beginnen? Gebeurt het toevallig op een moment dat we als boeren al in een hoek geduwd worden als de ‘vervuilers’ van de Vlaamse Natura2000-gebieden?

Boerenhart breekt

Het team van experten in de reportage was nog zo’n zeer punt. Het bestond onder meer uit iemand van Bond Beter Leefmilieu en een Agro-ecologe, die duidelijk meer baat hadden bij meer natuur dan bij een gezonde en vooral rendabele landbouwsector. Dat het woord maffia al lachend in de mond genomen werd was pijnlijk. Dat kleinschalige landbouw en een afbouw van de veestapel de enige oplossing was volgens hen en daar niet over de rendabiliteit van dit alles werd nagedacht, deed ons boerenhart lichtjes breken.

Dat je als openbare omroep het niet nodig vindt om alle stemmen te vertegenwoordigen in een debat dat al zo beladen is, schiet bij ons dan ook in het verkeerde keelgat. Na de FIRE-docureeks, is ook dit een voorbeeld van selectieve journalistiek waar je jezelf vragen bij kan stellen.

Moet Boerenbond hier sneuvelen om de politici en hun beleid uit de wind te zetten? Om de boeren nog wat verder in een verdomhoekje te duwen? Waarom weigert onze regering haar verantwoordelijkheid op te nemen? Waarom staan sommige politici zo weigerachtig tegenover innovatie? De oplossingen zijn er, maar worden nu onmogelijk gemaakt door het beleid. In plaats van elke week een andere zondebok te zoeken, zouden sommige politici beter werk maken van een degelijk en vooral leefbare Vlaamse landbouw. Eentje met een toekomst ver voorbij 2025. Met wat gezond boerenverstand kan dat niet zo moeilijk zijn.

Boerensjaal in Actie

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken