Homburg importeert CTS-systeem

Homburg Holland importeert de Tefen AccuRite CTS.
Homburg Holland importeert de Tefen AccuRite CTS. - Foto: Homburg Holland

De afkorting CTS staat voor Closed Transfer Systems. Tefen AccuRite CTS maakt een snelle en veilige (chemische) overdracht van gewasbeschermingsmiddelen naar de veldspuit mogelijk. Erfemissie wordt hierdoor voorkomen en is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Men stelt de vereiste hoeveelheid in via het digitale paneel, waardoor de inhoud uit de verpakking gedeeltelijk of volledig kan worden gebruikt. Daarna verloopt het proces automatisch.

Door het CTS-systeem is het vullen van vloeibare spuitmiddelen mogelijk, waarbij de Easy Connect-dop van de can of bus niet verwijderd hoeft te worden.

Easy Connect heet de bijbehorende dop die door 11 fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen wordt ingevoerd, waardoor dit gesloten vulsysteem (CTS) een marktstandaard wordt. Zo worden morsen, druppels aan verpakkingen, verspilling en verontreiniging op de vulplaats voorkomen.

Homburg Holland

Meest recent

Meest recent