Startpagina Veeteelt

90.000 bezoekers voor Space in Rennes

De Franse veeteeltvakbeurs Space lokte vorige maand iets meer dan 90.000 bezoekers naar Rennes. Met afgerond 10% niet-Franse bezoekers knoopt deze vakbeurs na de viruspandemie opnieuw aan met zijn internationale elan.

Leestijd : 4 min

Bij de vorige editie van de Space-beurs waren er nog coronamaatregelen die het persoonlijke contact wat belemmerden, maar voor deze 35ste editie was dat geen probleem meer. Het klimaat en de jonge starters in de sector stonden centraal op de vakbeurs.

Daarnaast is innovatie altijd een van de belangrijkste topics op de beurs. Een van de op de beurs bekroonde innovaties is een oormerk voor koeien. Met een ingebouwd led-lampje in het oormerk van MSD Allflex wordt het bij veetelers met een grote kudde zo heel makkelijk om individuele dieren terug te vinden.

Het oormerk met ledlampje kan bijvoorbeeld met lange tussenpozen pinken als de koe tochtig is of kort na elkaar oplichten als een koe ziek is.

Artificiële intelligentie

Een andere innovatie is Hip’Peek als alternatief voor de riemen of accelerometers om de weeën bij paarden te kunnen vaststellen. Met een camera wordt de merrie gevolgd in de stal en via artificiële intelligentie worden de beelden automatisch getoetst aan 7 parameters, zodat een verwittiging kan verstuurd worden zodra de kritieke fase van de geboorte zich aandient.

Van dezelfde producent is er Ro’Peek, een autonome robot voor stallen zonder tussenschotten. De robot gaat langs een kabel en geeft in real time een beeld van de plaats van de dieren in de ruimte. De camera krijgt vaste tijdstippen om zijn ronde te maken en kan ook in het donker thermografische beelden maken.

Voorts waren er bij de bekroonde innovaties onder meer nog de biologisch afbreekbare hoeftape van Intracare en een snelle en eenvoudige zwangerschapstest voor koeien van Idexx.

Jersey en Blonde d’Aquitaine

Bij de dierenprijskampen werden 550 runderen en 150 schapen en geiten gekeurd. Bij de runderen ging er bijzondere aandacht naar de Jersey-koeien (melkvee) en naar de Blonde d’Aquitaine (vleesvee).

Energie

Het klimaat in het algemeen en energie in het bijzonder waren nog belangrijkere onderwerpen dan innovatie op de Franse veeteeltbeurs. Elke stand die iets te bieden had inzake eigen energieproductie of die energiereductie beloofde, was overbevraagd. Tegelijk zijn er ook in Frankrijk oplopende lever- en installatietijden voor zonnepanelen of biogasinstallaties.

Uitdagingen

Het randprogramma met thematische uiteenzettingen was opnieuw een voltreffer op deze beurs. Franse uitdagingen die we ook in Vlaanderen kennen en die in die uiteenzettingen aan bod kwamen, zijn de verduurzaming van de veeteelt, de steeds grotere aandacht voor dierenwelzijn, automatisering en digitalisatie van het beroep en de vergrijzing in de sector. Heel wat Franse veetelers die met pensioen willen gaan, zoeken nog een overnemer, maar vinden die niet meteen.

Inzake milieu-uitdagingen hangt in Frankrijk stikstof niet als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de veeteler. Stikstof is er een van de aspecten die er meegenomen worden in het grotere verhaal van steeds duurzamer werken. Dierlijke mest wordt in de Franse veeteeltsector beschouwd als de voor de hand liggende oplossing nu kunstmest te duur wordt door de gestegen energiekosten en tegelijk zien ze dierlijke mest als grondstof voor biogas als alternatieve energie.

Politieke steun

In het algemeen voelen de Franse veetelers zich gesteund door hun president. In plaats van een minister die vooral zoveel mogelijk veeteeltbedrijven wil sluiten, zoals in Vlaanderen (en Nederland), heeft de Franse president Macron plannen voor de landbouw en de veeteelt. Om de gevolgen van de droogte van deze zomer op de landbouw te beperken, maakte hij in september enkele tientallen miljoenen vrij. Interessanter nog is zijn plan om jonge Franse boeren op weg te helpen.

Jonge Franse boeren kunnen onder bepaalde voorwaarden van de overheid financiële steun krijgen om hun eigen boerderij te kunnen starten/overnemen, zodat ze nog wat marge hebben om te investeren. In de meeste over te nemen boerderijen werd de laatste jaren immers niet meer geïnvesteerd. Voor deze steun aan jonge boeren maakt de Franse president 400 miljoen euro vrij.

Espace Jeunesse

De organisatoren van Space nodigden in de Espace Jeunesse elke beursdag enkele honderden studenten uit die binnenkort een eigen boerderij willen starten. Bij de rondvraag met welk vee ze aan de slag wilden, gingen veruit de meeste handen in de lucht voor koeien. Pluimvee staat helemaal achteraan in de lijst, onder meer vanwege de aanhoudende problemen met de vogelgriep.

Uit de debatten en gesprekken kan je afleiden dat de meeste jongeren al een duidelijk idee hebben van wat ze willen doen, en waar en hoe. Ze willen het anders doen dan de vorige generaties, onafhankelijker zijn, nieuwe technologieën en ideeën testen, zijn bereid om elk facet van de veeteelt in vraag te stellen…

De beursorganisatoren omarmen het positivisme van de Space-bezoekers, ondanks de uitdagende economische situatie. “De veehouders zijn vastbesloten om de voedselzekerheid te blijven garanderen en om tegelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burger.”

2023

De volgende editie van de Space-beurs in Rennes wordt georganiseerd van 12 tot 14 september 2023. Meer inlichtingen daarover vind je op www.space.fr.

Filip Van der Linden

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken