Startpagina Bedrijfsnieuws

40 Milcobel-uittreders krijgen dan toch eenmalige uitbetaling

Ondernemingsrechtbank Dendermonde besliste ten gronde over de statutenwijziging van Milcobel. Wij konden het vonnis inlezen en vatten de krachtlijnen samen.

Leestijd : 2 min

In de buitengewone algemene vergadering van Milcobel van 15 juni 2021 werd beslist tot een aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze wijziging had onder meer tot gevolg dat uittredende coöperanten langer op de terugbetaling van hun aandelen moesten wachten. Verschillende uitgetreden leden vochten deze beslissingen aan bij de ondernemingsrechtbank te Dendermonde. Deze laatste deed op 18 november 2022 uitspraak ten gronde.

Rechtsgeldige wijziging

Een eerste belangrijke beslissing die de ondernemingsrechtbank neemt, is het rechtsgeldig verklaren van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2021. Verder oordeelt de rechtbank dat de nieuwe statutaire regeling die voorziet in een trapsgewijze uitbetaling van het scheidingsaandeel over een periode van 5 jaar op zich niet in strijd is met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Geen terugwerkende kracht

De rechtbank stelt wel een duidelijke grens aan de toepassing van de nieuwe regeling die voorziet in een gespreide betaling van het scheidingsaandeel. Meer in het bijzonder beslist de ondernemingsrechtbank dat het systeem van gespreide betaling geen terugwerkende kracht heeft. Wie voor de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2021 nog niet in opzeg was, valt bijgevolg onder het systeem van gespreide betaling.

Verplichte uitbetaling

Uiteindelijk beslist de rechtbank dat de uittreders die hun opgezegd hebben in maart en april 2021 moeten uitbetaald worden binnen de maand na de jaarvergadering van 2022. Deze jaarvergadering had plaats in juni 2022. Omdat het vonnis van de ondernemingsrechtbank uitvoerbaar bij voorraad is, wat betekent dat het moet worden uitgevoerd zelfs al zou er hoger beroep komen, kunnen deze uitgetreden leden hun scheidingsaandeel meteen opvragen.

Reacties

Gevraagd naar een eerste reactie op het vonnis van de ondernemingsrechtbank, stelt Meester Katrien Boterman, advocate van de uitgetreden melkveehouders, dat zij tevreden is dat haar cliënten die opzegden in maart en april 2021 meteen aanspraak kunnen maken op de vergoeding voor hun scheidingsaandeel. Ze is wel bijzonder verbaasd dat de rechtbank de melkveehouders die opzeg gaven tussen 1 mei en 15 juni 2021 niet op dezelfde manier behandelde. Verder betreurt Meester Boterman dat de rechtbank de kritiek van haar cliënten op de ledenkringvergaderingen niet is gevolgd, vooral omdat er klaarblijkelijk geen ondertekende notulen zijn van deze ledenkringvergaderingen.

Milcobel van haar kant liet weten dat haar Raad van Bestuur nota heeft genomen van het vonnis en te bekijken of verdere stappen zullen worden ondernomen. Kathleen De Smedt, haar woordvoerder, liet in een eerste reactie optekenen dat de rechtbank Milcobel wel in het gelijk heeft gesteld over de procedure rond getrouwheidspremies. Zij wijst erop dat het recht op de getrouwheidspremie statutair voorbehouden is aan aandeelhouders-melkveehouders die tot uiterlijk op de datum van de uitbetaling van de getrouwheidspremie geen opzeg hebben gegeven.

Jan Opsommer

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken