Startpagina Veeteelt

Oproep voor deelnemers Ivan Tolpe prijs 2023

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke 2 jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd reeds 4 keer uitgereikt aan een deelnemer met een innovatief idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een meer duurzame en kosten efficiënte manier.

Leestijd : 2 min

Ivan Tolpe was een landbouwer en ondernemer die 7 varkensboerderijen en 3 mestverwerkingsinstallaties beheerde. In 2013 overleed hij onverwacht door een tragisch ongeluk op de boerderij. Als eerbetoon aan deze pionier en drijvende kracht in de sector, heeft VCM de ‘Ivan Tolpe Prijs’ opgericht. Een prijs voor innovatie in de mestverwerking.

Het doel is om innovatieve, veelbelovende technieken te helpen ontwikkelen en steunen, om de voortrekkersrol van Vlaanderen in de mestverwerking te behouden.

Innovatieprijs

Alle ideeën die omgaan met een vraag gedreven probleem uit de sector (proces optimisatie, energie efficiëntie, optimale valorisatie van nutriënten uit mest, etc.) kunnen ingediend worden. De eerste prijs werd in 2015 overhandigd aan een Vlaamse varkenshouder, Marc Bollaert, die een innovatieve scheidingstechniek ontwikkelde. In 2017 bekroonde VCM een Duits onderzoekscentrum die een innovatieve techniek voorstelde om fosfor te recupereren uit mest.

De winnaar in 2021

De winnaar in 2021 was het Nederlandse bedrijf Colsen met de Amfer-technologie. Het is een flexibele technologie voor stikstof stripping-scrubbing uit mest en digestaat.

De stikstof in mest of digestaat bestaat voornamelijk uit ammonium stikstof (NH4-N). Door de pH en/of de temperatuur te verhogen zal deze oplosbare stikstof uit de vloeistof ontsnappen als ammoniakgas. Amber werkt bij relatief lage temperaturen (55-65 °C) en gebruikt voor de pH verhoging geen chemicaliën (bijvoorbeeld NaOH, Ca(OH)2), maar stript hiervoor CO2 uit de mest of het digestaat.

De mest of het digestaat wordt bovenaan de strippingkolom verneveld, terwijl langs onder een luchtstroom wordt gestuurd in tegengestelde richting. Om het contactoppervlak tussen lucht en vloeistof groot genoeg te maken voor een efficiënte overdracht van ammonium naar ammoniak, maakt Amfer gebruik van meerdere strippingkolommen in serie. Hierdoor is geen dragermateriaal nodig in de kolommen en verlaagt het risico op verstoppingen bij stripping van stromen met hogere droge stofwaarden zoals mest of digestaat. CO2 en ammoniak worden op deze wijze achtereenvolgens verwijderd uit de mest of het digestaat.

VCM

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken