Startpagina Veeteelt

“GAIA verspreidt foute informatie over uitspraak Hof van Beroep”, stelt FEBEV

GAIA communiceerde op 13 december dat hun campagne die vermeend dierenleed van Zuid-Amerikaanse paarden aankaart, geoorloofd is volgens een arrest van het Hof van Beroep in Brussel. Deze bewering is volgens FEBEV in strijd met de conclusie van dit arrest.

Leestijd : 2 min

FEBEV, Chevideco en Equinox reageren op de communicatie namens GAIA over een lopend juridisch geschil. “Het hof boog zich niet over de vraag of de campagne van GAIA bestempeld kan worden als een misleidende campagne, doch enkel over de vraag of GAIA beschouwd moet worden als een onderneming die ‘op duurzame wijze een economisch doel nastreeft’ in plaats van een vereniging zonder winstoogmerk zoals zij zich profileert. Dit staat in schril contrast met de beweringen van GAIA in zijn communicatie van 13 december 2022.”

Lastercampagne

In 2021 trapte GAIA onder de noemer ‘Carrefourt’ een campagne af die de verkoop van paardenvlees uit Zuid-Amerika bestempelt als misdadig. Tegen deze lastercampagne op basis van foutieve informatie werd door Chevideco, Equinox en sectorfederatie FEBEV een juridische procedure ingeleid. GAIA werd in eerste aanleg bij verstek veroordeeld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Brussel.

Daartegen werd vervolgens beroep aangetekend – een zaak waarbij het Hof zich eerst zou buigen over de vraag of GAIA als onderneming beschouwd kan worden (wat de ontvankelijkheid van de uitspraak van de ondernemingskamer zou beïnvloeden). Vervolgens zou er een uitspraak gevoerd worden over de inhoud van de campagne en of deze als lasterlijk beschouwd kan worden.

“Het is schokkend dat er een vrije interpretatie gegeven wordt aan de rechtsgang in België”, zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurd van FEBEV. “Ondanks dat het Hof van Beroep nooit een uitspraak deed over de inhoud van de klacht, vernemen we via de media dat GAIA mensen wil laten geloven dat het Hof het vonnis van de ondernemingsrechtbank van tafel veegt. En zo blijft GAIA zijn lastercampagnes zonder scrupules verderzetten.”

Geen uitspraak over grond van de zaak

“Het hof van Beroep heeft zich niet uitgesproken over de grond van de zaak: de vordering van FEBEV, Equinox en Chevideco dat GAIA zou veroordeeld worden tot de onmiddellijke staking van de campagne en te stoppen met (aanplakken) van affiches en berichten op sociale media evenals te stoppen met aanzetten tot het sturen van klachten. De dwangsommen werden door de rechtbank in eerste aanleg opgelegd omdat GAIA het vonnis niet naleefde: meer dan een maand na het vonnis hingen er nog verschillende affiches op in het land. De dwangsommen moeten betaald worden wegens nalatigheid van GAIA.”

Al 3 veroordelingen

“Het is ook belangrijk aan te halen dat GAIA al tot 3 maal toe door een Belgische rechtbank werd veroordeeld wegens lastercampagnes ten aanzien van onze kleine sector,” zegt Kristof Peeters, manager van Equinox NV. “Het spreekt voor zich dat wij juridische stappen zullen blijven overwegen wanneer de leugens en laster blijven aanhouden.”

Filip Van der Linden

Lees ook in Veeteelt

Sojavrij voederen is gunstiger voor het klimaat, maar heeft een hoger prijskaartje

Varkens De groeiprestaties bij biggen en vleesvarkens blijken bij sojavrij voeder gelijkaardig aan deze bij conventioneel voeder, maar niet bij vleeskuikens. Sojavrij voeder is duurder, het slachtrendement bij de varkens ligt lager en de vleeskuikens haalden lagere eindgewichten. Veehouders moeten dus bijkomend vergoed worden voor deze meerkosten. Sojavrij voeder is wel gunstiger voor het klimaat.
Meer artikelen bekijken