Startpagina Akkerbouw

Boerenorganisaties blokkeerden distributiecentrum Colruyt

Boerenorganisaties Fugea en Boerenforum hebben samen met RéSAP (Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne) op woensdag 21 december in Ollignies het logistieke centrum van Colruyt geblokkeer. Dit na een weigering van Colruyt om boeren toegang tot grond te garanderen.

Leestijd : 3 min

Colruyt heeft via haar vennootschap Colim al meer dan 175 ha landbouwgrond verworven. Na verschillende bewustmakingsacties die de afgelopen maanden bij de consumenten zijn gehouden, werden Fugea, Boerenforum en RéSAP in oktober nog door de supermarkt ontvangen. Ze spraken af om een tweede vergadering te beleggen. Maar de Colruyt groep heeft het gesprek stopgezet, met name over de kwestie van pachtzekerheid voor de boeren op hun landbouwgronden.

Duurzaamheid en pacht

De betrokken boerenorganisaties noemen het ondenkbaar dat Colruyt bepaalde projecten ‘duurzaam’ kan noemen als dit gepaard gaan met onzekere seizoenscontracten voor de boeren in plaats van degelijke pachtcontracten. De pachtovereenkomst en -wetgeving garanderen een aantal basisbehoeften stellen ze. Namelijk de mogelijkheid om de bedrijfsvoering op lange termijn te plannen. Dit is nodig om duurzaam te kunnen boeren: grasgevoerde dieren, boslandbouw, voederautonomie, bodembeschermende landbouw, enzovoort.

Tevens is dit nodig voor financiële zekerheid, om de investeringen te kunnen afschrijven. Maar ook zijn pachtovereenkomsten nodig voor vrijheid van teelt en vrijheid van afzet (geen verplichting tot contractteelt).

Dee boerenorganisaties vragen enkel dat de door Colruyt gewenste partnerschappen worden opgebouwd met inachtneming van duurzame en langdurige pachtcontracten. Zij tolereren geen vormen van verticale integratie die boeren herleidt tot schijnzelfstandigen.

Vincent Delobel, raad van Bestuur Fugea, merkt op: “Er zal geen sociale vrede op het platteland zijn zonder degelijke pachtcontracten. Er is geen plaats voor feodalisme in onze sector. Het pachtcontract is voor de boer en boerin historisch en juridisch belangrijk in de huidige onevenwichtige machtsverhoudingen met de grondeigenaars.”

Toegang tot grond

In november lanceerde minister van Landbouw Willy Borsus de Assises de la Terre (grondconferenties in Wallonië) om oplossingen te vinden om onze landbouwers te helpen met de huidige problematiek van de toegang tot grond. Colruyt heeft daarop besloten zich afzijdig te houden en verder een systeem van seizoenspacht uit te werken met de landbouwers. Wordt Colruyt goedkoper dankzij landroof, vragen de boerenorganisaties zich af.

Ten slotte eisen ze dat Colruyt zijn grondaankoopbeleid, dat bijdraagt tot serieuze prijsstijging van landbouwgrond, herziet en dat Colruyt (en aanverwante ondernemingen) uit de status van actieve landbouwer stapt: “Colruyt wil met hun landbouwvennootschap ook steun uit de tweede pijler van het GLB opstrijken. Het is totaal onverantwoord dat een supermarktketen naast het land ook de steun voor de boeren inpikt”, zegt Wim Moyaert, coördinator Boerenforum. “Verder willen we ook het pacht-misbruik aanklagen: vanuit hun status als landbouwer omzeilen ze de pachtwetgeving via seizoenspacht.”

Kritiek wegwuiven

Colruyt wuift de kritiek weg en zegt dat de actie geen impact had op de bevoorrading van zijn supermarkten. Ze ontkennen zelfs dat ze een agressief grondaankoopbeleid voeren, noch qua prijs, noch qua oppervlakte.

Naar eigen zeggen wilt Colruyt win-winsituaties creëren voor alle partijen door in te zetten op langetermijnpartnerschappen met zelfstandige boeren en tevens zo de risco’s delen. “Verschillende samenwerkingstypes zijn moelijk, behalve traditionele pachtovereenkomsten”, zegt Colruyt. “Deze laatste leggen hen teveel beperkingen op en stroken niet met hun objectieven qua verduurzaming en bevoorrading”, klinkt het nog.

TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken