Startpagina Klimaat

Europees Parlement legt CO2-reductiedoel per lidstaat vast

Het Europees Parlement heeft op 14 maart de teksten goedgekeurd waarin de reductiedoelen voor broeikasgassen in de verschillende lidstaten worden vastgelegd. Voor België gaat het om 47 % tegen 2030.

Leestijd : 1 min

De doelen zijn van kracht voor de sectoren die niet onder het emissiehandelssysteem ETS vallen. Het gaat om 60 % van de CO2-uitstoot in de EU, veroorzaakt door onder meer wegtransport, gebouwverwarming, landbouw en kleinere industriële bedrijven.

De verordening, goedgekeurd met 486 tegen 132 stemmen (10 onthoudingen), maakt deel uit van 'Fit for 55', het pakket klimaatmaatregelen dat de Europese Commissie 2 jaar geleden op tafel heeft gelegd om van Europa tegen het midden van de eeuw een klimaatneutraal continent te maken, met een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 55 % tegen 2030 als eerste tussenstop.

Die opgeschroefde ambities vereisten ook nieuwe doelstellingen per lidstaat, berekend op basis van de welvaart van elk land en de kostenefficiëntie van de inspanningen. Het objectief voor heel Europa werd op -40 % in 2030 tegenover 2005 gelegd in plaats van 29 %. Voor België gaat het om 47 % in plaats van 35 %, een van de hoogste percentages in de Unie. In 2025 komt er nog een herberekening voor de laatste helft van het decennium. In België moet het percentage nog intern worden verdeeld, tussen het federale niveau en de 3 gewesten.

De teksten van het Europees Parlement gaan nu voor goedkeuring naar de Europese Raad.

Belga

Lees ook in Klimaat

Meer artikelen bekijken