Startpagina Aardappelen

2,11 miljoen ton aardappelen in voorraad

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) maakte bekend dat de totale Belgische voorraad aardappelen begin februari geraamd werd op 2,11 miljoen ton.

Leestijd : 2 min

Dit betekent dat 58% van de totale productie bewaaraardappelen nog in stock ligt. De voorraad begin februari ligt ruim 200.000 ton hoger in vergelijking met de voorbije 5 jaar. Een stijgende vraag naar aardappelen voor de verwerking doet al verschillende jaren het areaal en dus ook de totale productie stijgen. De huidige voorraad is sterk vergelijkbaar met de voorraad in febr. 2016 en 2012.

Traag verloop afzet

Tussen oogst en 1 februari werden iets minder dan 2 miljoen ton aardappelen afgeleverd (incl. vroege). Dit is minder in vergelijkbaar met de voorbije vijf jaar.

Tussen oogst en 1 november werd 0,8 miljoen ton bewaaraardappelen geleverd. Dit was een normale hoeveelheid, maar zoals kenmerkend is voor dit bewaarseizoen ging het wel om minder vrije aardappelen.

Tussen 10 november en 1 februari werd 720.000 ton aardappelen geleverd waarvan ruim een derde vrij. Dit is de laagste afzet van de voorbije vijf jaar. Het gaat hierbij zowel over minder contracten maar vooral over minder vrije aardappelen.

Bij Bintje zien we de laagste afzet van de voorbije jaren. Bij Fontane moet de afzet van de afgelopen 4 maanden niet veel onderdoen voor de voorbije 2 jaar. Van de andere rassen was de afzet ook heel wat minder dan de voorbije 5 jaar en zelfs de laagste samen met oogst 2014.

Voorraad begin februari

Van de huidige voorraad ligt slechts 29% of 610.000 ton vrij. Dit is historisch laag. Oorzaken hiervan zijn de verschuiving naar ‘andere’ rassen (andere dan bv Bintje) en de lage opbrengsten bij oogst 2016. De hogere voorraad is dus volledig afkomstig van de hoeveelheid gecontracteerde aardappelen. 58% van de vrije aardappelen liggen in Vlaanderen; 55% van de contracten in Wallonië.

Van de huidige voorraad wordt 29% ingenomen door Bintje (610.000 ton) waarvan slechts 37% vrij. Drie jaar geleden nam Bintje nog ruim de helft in van de voorraad in februari waarvan normaal de helft onder vrije vorm. De voorraad Bintjes ligt dus zeer ver onder het vijfjarig gemiddelde. Dit alles weerspiegelt het dalend areaal Bintje en zijn laag rendement in 2016.

Fontane kent de omgekeerde beweging als Bintje en neemt begin februari bijna 1/3de van de voorraad in. Met 670.000 ton liggen er meer Fontanes dan Bintjes in de loodsen. Bijna 70% van de voorraad Fontane ligt in Vlaanderen en ruim 30% in Wallonië, terwijl dit voor Bintje net de omgekeerde verhouding is. De hoeveelheid vrije Fontane ligt eveneens een heel stuk lager dan de voorbije twee jaar.

(± 830.000 ton) wordt ingevuld door de overige industrie– en versmarktrassen. Ook hun aandeel gaat elk jaar weer in stijgende lijn omhoog. Zoals gewoonlijk ligt hiervan 3/4den onder contract.

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken