Startpagina Stikstof

Vanthemsche: Het politiek akkoord moet ontleed worden om de juiste gevolgen in te schatten

In het Turnhouts Vennengebied zitten nog heel wat landbouwers met vragen over het stikstofakkoord. De regering heeft er vorig jaar een intendant aangesteld om de belangen tussen natuur en landbouw verzoenen, namelijk Piet Vanthemsche. Tijdens een gesprek met Radio 1 vertelt hij waar de landbouwers nog mee zitten.

Leestijd : 2 min

Op 15 maart zat intendant Piet Vanthemsche samen met de landbouwers van het Turnhouts Vennengebied. “Het was emotioneel. Het gaat immers om de toekomst van hun bedrijven. Men stelt vragen over vergunningen, kunnen de bedrijven blijven bestaan? Het politiek akkoord moet nog ontleed worden om de juiste gevolgen in te schatten”, geeft hij mee op Radio 1.

Vorig jaar is Vanthemsche begonnen als intendant, en heeft hij maandelijks gesprekken met de landbouwers om mee te denken over de toekomst. Hij luistert dan naar de vragen die ze stellen en antwoordt er zo goed mogelijk op. “Ik kan niet op alles antwoorden, sommige dingen moet ik verifiëren. Ik ben wel een aanspreekpunt voor hen en ik zal proberen volgende week terug te komen met antwoorden”, belooft hij.

Voor het Turnhouts Vennengebied liggen er nog verschillende elementen op tafel. Zo komt er een vrijwillige stopzettingsregeling voor boeren die willen stoppen. Vanthemsche geeft aan dat hij verscheidene boeren sprak die willen stoppen, en voor hen is die regeling goed. Verder wordt met de VLM een grondenbank opgericht waarin een ‘grondreserve’ wordt aangelegd. “Door middel van ruilgronden kan er voor de boeren gecompenseerd worden.”

Nog een element is dat er gezocht moet worden naar alternatieve landbouwmethodes zodat natuur en landbouw kunnen samenleven. “Dat is wel het belangrijkste element, zeker binnen gebieden waar landbouw en natuur verweven zijn met elkaar. Ofwel is het zoeken naar stikstofarme teelten waardoor de druk van landbouw op de natuur vermindert, ofwel moet je vertrekken. Het zal tijd vergen maar we zullen wel methoden vinden. Er zijn mensen die ervoor open staan en er minder voor open staan, maar we moeten stap voor stap werken aan een ander landbouwsysteem en de landbouwers hierin begeleiden. Het is een oefening die we samen moeten maken.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Stikstof

Jambon wil vrijdag stikstofakkoord sluiten mét cd&v

Actueel Vlaams minister-president Jan Jambon wil vrijdag een nieuwe poging doen om samen met cd&v een akkoord te vinden in het stikstofdossier. "Geraken we er niet uit, dan is de schade niet te overzien", zo zei hij woensdag in het Vlaams Parlement. "Ik zal alles blijven doen om door dit dossier te geraken", klonk het.
Meer artikelen bekijken