Startpagina Edito

Edito: Nederlandse platteland toont zijn ongenoegen

Op 15 maart spoelde een ‘groene’ golf over Nederland die nog groter was dan voorspeld. De partij BoerBurgerBeweging – met een groen klavertje als logo – kleurde bij de provinciale verkiezingen de hele kaart groen. En als het regent in Nederland...

Leestijd : 2 min

Voor wie de stikstofproblematiek bij onze noorderburen wat volgt, komt de BoerBurgerBeweging (BBB) niet uit de lucht gevallen. Oprichtster en trekker van de partij Caroline van der Plas wist het voorbije jaar dikwijls de (Nederlandse) media te halen. Twee jaar na de oprichting van BBB wist ze bij de verkiezingen van 2021 een zitje te bemachtigen in de Tweede Kamer. Als ‘eenvrouwsfractie’ valt ze er wel op. Ze is immers ‘niet op haar mond gevallen’. Ze heeft de gave om op een duidelijke en gedreven manier heikele thema’s te belichten. Het stikstofdossier is er daar slechts eentje van. Alhoewel haar roots in de landbouwsector liggen, belichaamt ze intussen de hele plattelandsbevolking. Ze komt ook met hart en ziel op voor de vissers.

De voorbije 2 jaar kreeg van der Plas de ondersteuning van een hele schare aanhangers. De ploeg wist zich goed te organiseren, waardoor BBB dit jaar in de 12 Nederlandse provincies opkwam. Hun boodschap werd alvast gehoord: BBB behaalde in alle provincies het hoogste schavot en bemachtigde niet minder dan 17 van de 75 zetels. BBB wint bovendien ook in maar liefst 13 van de 21 waterschappen, en dit terwijl een net ingevoerde wetswijziging de invloed van boeren op het waterbeleid net kleiner moest maken. In het waterrijke Nederland is dit dus ook een belangrijke overwinning. De gedetailleerde uitslagen tonen bovendien aan dat BBB zelfs in heel wat steden ruim weerklank kreeg. Het ongenoegen over het Nederlandse beleid zat dus hoog.

Na deze historische overwinning begint een nieuwe, zo niet nog moeilijkere, opdracht. Het is immers niet altijd de grootste partij die het uiteindelijke beleid bepaalt. Dat scenario kennen we in ons land maar al te goed. Coalitiepartners vinden, geven en nemen bij de onderhandelingen zonder je verkiezingsbeloftes te verloochenen... het is een hele taak. Ongetwijfeld zullen onze ogen op onze noorderburen gericht blijven.

Net als in Nederland is ook hier het ongenoegen over het beleid erg groot. De komende Europese, federale en regionale verkiezingen vallen binnen goed een jaar. Rest er voldoende tijd voor de huidige partijen om de stem van het Vlaamse platteland terug te winnen? Heeft een nieuwe plattelandspartij voldoende tijd om op eigen benen zo’n uitdaging aan te gaan? De verkiezingskoorts lijkt nu al gestart...

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Edito: Nog lossere schroeven onder het stikstofverhaal

Edito Vorige week bleek uit een nieuw rapport in Nederland dat hun natuur nog gevoeliger is voor ‘stikstof’ dan eerder werd aangenomen (zie p. 3). Dit zet alle berekeningen en maatregelen in dit complexe dossier op nog lossere schroeven dan ze al stonden.
Meer artikelen bekijken