Startpagina Actueel

Ventilus zorgt opnieuw voor hoogspanning

Het Ventilus-dossier zorgt opnieuw voor enige spanning in de Vlaamse regering. Na het moeizaam bereikte politieke akkoord over de stikstofregeling wordt het vastleggen van het definitieve traject van de bovengrondse lijn opnieuw een heikele onderneming. Een nieuw niet-officieel rapport stelt dat de technologie inmiddels zo ver staat dat een ondergrondse hoogspanningslijn toch mogelijk is.

Leestijd : 3 min

Ventilus is de naam van het project van hoogspanningsnetbeheerder Elia om een nieuwe hoogspanningslijn aan te leggen dwars door West-Vlaanderen. Het project werd in 2019 aangekondigd. De nieuwe lijn moet de elektriciteit van nieuwe windmolens op zee naar het binnenland brengen. Het huidige hoogspanningsnetwerk volstaat daarvoor niet.

Ventilus zou bovendien als back-up moeten dienen voor een andere hoogspanningslijn vanuit de windmolenparken en als versterking van het elektriciteitsnet. Het traject doorkruist de provincie West-Vlaanderen van noord naar zuid, van Zeebrugge tot Avelgem. Ventilus loopt zoveel als mogelijk over bestaande lijnen, maar er moet ook ruim 20 km nieuwe lijnen bijkomen.

Politiek akkoord

De Vlaamse regeringspartijen Open VLD, N-VA en cd&v aanvaardden in november van vorig jaar de inhoud en de conclusies van het rapport van de Duitse professor Westermann. Dat rapport bevestigde de eerdere conclusies van intendant Guy Vloebergh dat er voor de nieuwe hoogspanningslijn van Ventilus enkel een bovengrondse hoogspanningslijn langs de E403 mogelijk is.

Tegen de bovengrondse aanleg rees protest bij de plaatselijke burgers en landbouwers, die vrezen voor impact op de gezondheid. Zij worden gesteund door een reeks burgemeesters en een platform van ondernemers.

Regeringspartij cd&v zette in de Vlaamse regering aanvankelijk de hakken in het zand om toch een ondergrondse aanleg te bekomen, maar ging uiteindelijk toch overstag nadat Westermann en Vloebergh besloten dat de ondergrondse variant technisch niet haalbaar is. Westermann zei dat die technologie pas in 2030 beschikbaar zou zijn.

Definitief bovengronds traject

Het definitieve traject voor de bovengrondse Ventilus zou in februari van dit jaar vastgelegd worden. Enkel met een definitief traject kan men zicht krijgen op het volledige kostenplaatje en kunnen de compensaties ingeschat worden. Onder meer het politiek gebakkelei over stikstof zorgde voor uitstel in het vastleggen van het traject.

Er werden 5 bovengrondse trajecten onderzocht met een milieueffectenrapport en een maatschappelijke kosten-baten-analyse. Die onderzoeken zijn afgerond, meldt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). De compensaties zijn een federale bevoegdheid en moeten komen van Elia.

Ondergronds is toch mogelijk

De groep die voor de ondergrondse en tegen de bovengrondse hoogspanningslijn probeert alsnog de bovengrondse aanleg af te wenden. Waar het rapport van Westermann van vorig jaar nog stelde dat het technisch gezien pas na 2030 haalbaar zou zijn om een project als Ventilus ondergronds aan te leggen, zijn er volgens onafhankelijk onderzoeker Filip Vanaeken inmiddels gelijkaardige hoogspanningsverbindingen in Italië en Duitsland waarbij de hoogspanningslijn wel ondergronds aangelegd zal worden, met gelijkaardige vermogenscapaciteit en gelijkaardige graad van moeilijkheid.

Buiten Europa wordt volgens Vanaeken de ondergrondse aanleg al gebruikt voor hoogspanningsverbindingen voor vermogens die groter zijn dan wat in West-Vlaanderen zou gebruikt worden. Daarvoor moet volgens Vanaeken het Ventilus-project wel gekoppeld worden aan het project Boucle du Hainaut, een andere nog aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Avelgem en Courcelles.

Bovendien heeft federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten aangekondigd dat de nieuwe windparken op zee waarvoor Ventilus nodig is, pas tegen 2029 operationeel zullen zijn, zodat de Ventilus-lijn pas tegen 2031 echt nodig zou zijn.

Filip Vanaeken vraagt dat de Vlaamse regering de beslissing van november vorig jaar over de keuze voor een bovengrondse Ventilus herziet. De vraag om de beslissing te herzien krijgt alvast de steun van Vlaams parlementslid Carmen Ryheul van Vlaams Belang.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Boerenlandschap Pajottenland geen kandidaat landschapspark meer

Actueel Boerenlandschap Pajottenland was kandidaat om in 2024 één van de 3 Vlaamse Landschapsparken te worden. De partners werkten sinds de zomer van 2022 aan een ambitieus masterplan, waarmee eind mei gekandideerd moest worden voor de finale selectie. De voorbije weken gaven verschillende Pajotse gemeenten echter aan de kandidatuur niet langer te willen ondersteunen. De provincie Vlaams-Brabant beslist daarom de kandidatuur niet in te dienen, bij gebrek aan lokaal draagvlak.
Meer artikelen bekijken