Startpagina Melkvee

Insemineer met het juiste rietje!

Tijdens de Veetournee-studiedag van het departement Landbouw en Visserij en partners op 7 juli 2022 op de Vives Campus in Kortrijk lichtte Matthieu Frijlink (ILVO) de nieuwe tool ‘Insemineer met het juiste rietje’ toe. Op basis van verschillende rekentools wil die de veehouder helpen bij het maken van kortetermijnbeslissingen.

Leestijd : 3 min

Deze tool werd ontwikkeld in kader van het EIP-project ‘Melkveehouders willen sneller en beredeneerd operationeel schakelen’, met steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Gesekst sperma of gebruikskruisingen?

De eerste tool ‘Insemineer met het juiste rietje’ is klaar voor gebruik en richt zich op bewuster insemineren. Deze heeft als doel de melkveehouders te ondersteunen bij het maken van hun inseminatiestrategie op het bedrijf. Er wordt op een eenvoudige manier getoond wat de meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruikmaakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen (melkvee insemineren met vleesstieren om een hogere kalveropbrengst te genereren).

12-3388-graph-scenario-01-web

Door gebruik te maken van gesekst sperma, komen er namelijk meer vaarskalveren ter wereld en is een groter aantal gebruikskruisingen mogelijk. Hierdoor verbeteren zowel de genetica van de veestapel, als de opbrengsten uit de verkoop van nuchtere kalveren. Ook kan het aantal stuks jongvee op het bedrijf beter afgestemd worden op de vervanging van melkkoeien. De output van de tool helpt de melkveehouder om een gepaste inseminatiestrategie uit te werken voor zijn bedrijf.

Parameters

De afkalfleeftijd van vaarzen en het inseminatiegetal zijn enkele van de parameters die de melkveehouder kan ingeven in de tool. Het zijn parameters die kenmerkend zijn voor het bedrijf en die belangrijk zijn voor de opvolging van het bedrijfsmanagement. Voor elk kengetal wordt automatisch een sectorgemiddelde ingevuld door de tool, maar dit kan door de melkveehouder aangepast worden naar de waarden van de kengetallen van zijn bedrijf.

12-3388-graph-scenario-02-web

Daarnaast zijn er ook nog marktparameters, zoals de verkoopprijs van nuchtere kalveren en de aankoopprijs van de verschillende rietjes. Ook deze parameters worden reeds automatisch ingevuld en zijn realistische waarden voor de periode voorjaar 2022. Ze kunnen echter eveneens aangepast worden door de veehouder.

Op basis van deze parameters wordt het nodige aantal kalvende vaarzen en aantal aan te houden vaarskalveren voor opfok weergegeven.

Drie scenario’s

Vervolgens kan de melkveehouder zelf het effect van een variabel aandeel van gesekst sperma en gebruikskruisingen op zijn bedrijf in 3 verschillende scenario’s simultaan simuleren en met elkaar vergelijken. In elk scenario kan de landbouwer namelijk kiezen hoeveel procent van de vaarzen en de koeien met gesekst sperma geïnsemineerd wordt en hoeveel procent van de koeien een kruislingkalf moet krijgen.

Onder elk scenario worden de resultaten zoals de KI-kosten, de inkomsten door de verkoop van kalveren en de balans van de vaarskalveren van het melktype berekend. Deze resultaten worden ook grafisch weergegeven, waardoor de landbouwer snel en eenvoudig kan zien bij welk scenario een meeropbrengst verwacht wordt en of er voldoende vaarskalveren worden geboren. Hiermee kan de melkveehouder de verschillende scenario’s vergelijken en het optimaal aandeel van gesekst sperma en gebruikskruisingen op zijn bedrijf bepalen.

Bijkomende tools

Naast deze inseminatietool zijn er ook nog andere tools ontwikkeld, namelijk de voerwinsttool en de tool ‘wanneer is mijn koe niet meer rendabel’. In deze laatst genoemde tool wordt op eenvoudige wijze berekend hoeveel een reforme koe nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken als er al dan niet een vaars klaar staat om de koe te vervangen.

Via de voerwinsttool krijg je suggesties om de voerwinst te verhogen en dit vanuit de huidige samenstelling van het rantsoen, de bijhorende productie en de marktprijzen voor voeders en melk. Alle tools zijn raadpleegbaar op het Rundveeloket.

Elke Vrancken

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken