Startpagina Uw stem

Lezersbrief: Er wacht ons een groene kans/taak!(?)

Lezer Sylvain Heyrman vindt dat de tijd van ‘iedereen zijn koninkrijkje’ voorbij is. Er wacht ons een groene kans...

Leestijd : 3 min

I n alle commotie rond stikstof en dergelijke kunnen wij een flinke bijdrage leveren om verduurzaming en vergroening te bekomen. De uitdaging die nu op het bord ligt voor landbouw is nog nooit zo groot geweest dan op dit moment. Er zal sowieso een omschakeling gebeuren naar efficiëntie, gekoppeld aan natuur in al zijn facetten. De tijd van ieder in zijn koninkrijkje is voorbij.

Moet dit nefast zijn voor iemand...? Niet wanneer de kans gegrepen wordt om constructief en op lange termijn dingen te ontwikkelen en te realiseren. Er bestaan instrumenten voor.

Driemaal winsituatie

Vanuit de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) kan deze kans zich verder ontwikkelen via de reeds bestaande WBE’s (wildbeheerseenheid). Dit reeds aanwezige instrument kan perfect ingezet worden in de invulling van de stroken die niet meer voor teelt in aanmerking komen. Via een juiste, professionele begeleiding kan dit met de vele aanwezige handen een meerwaarde betekenen voor zowel landbouwer als WBE aanwezig in dit terrein. Wanneer het mogelijk is om subsidiëring te bekomen om terreinen te beveiligen tegen predatoren moet het ook mogelijk zijn om voor vergroening en duurzame, betere landbouw middelen en energie vrij te maken.

Het is een ‘win-win-winsituatie’. Deze inspanningen worden gedragen door terreinkenners, vrijwilligers die nu reeds in een positieve relatie staan tot de betrokken eigenaars en landbouwers. De nodige handelingen worden in eigen beheer uitgevoerd, in samenspraak met adviseurs die vanuit het kenniscentrum HVV de betrokkenen bijstaan in de keuze van plantmateriaal en dergelijke, gerelateerd aan streek en eigenheid van het terrein, en ingebed in een faunabeheersplan. Een groener beheer argumenteert meteen de verwachting om een betere leefomgeving en kwaliteitsvoller landschap te creëren.

Het is een terecht verlangen van meer en meer medemensen, dat ook doorgedrongen is op vele landbouw-erven. In de opleiding Agro- en Biotechnologie/Groenmanagement wordt hier heel wat aandacht aan besteed. Onze jonge boeren/landschapbeheerders zullen en kunnen een groenere stempel drukken in hun beleidsvoering.

HVV kan helpen

Wij, vanuit HVV, willen hierbij helpen. Onze 179 erkende WBE’s kunnen 9.000 vrijwilligers mobiliseren om in samenspraak met de landbouwsector deze beheerswerken uit te voeren. Deze worden aangestuurd door regioverantwoordelijken die een werkingsplan opmaken met de betrokken eigenaar/landbouwer. Een positief signaal, dat de ernst van denken onderstreept, is de vraag vanuit landbouwsector om meer en aandachtiger aanwezig te zijn op de overlegmomenten in WBE-kader.

Er zijn reeds initiatieven genomen door bijvoorbeeld het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in samenspraak met Regionale Landschappen. Doch... is hier het water niet te diep en is de regelgeving niet te ver van het bed voor de betrokken landbouwer? Wanneer het directer en in eigenbeheer plaatsvindt, is de kans groter dat de opbrengst massaler zal zijn. Bovendien zal de sturing veel meer gerelateerd zijn door de directe betrokkenheid met de vrijwilliger die hierin een winnende partij is. Dat andere natuurorganisaties mee kunnen participeren in de uitrol, is evident, zolang het de positieve invulling behartigt. Dit is zelfs wenselijk, omdat het verbindend werkt.

Het is een verantwoordelijkheid om uit de conflictmodellen te stappen, zoals reeds Natuurpunt samen met Algemeen Boerensyndicaat (ABS) probeert te doen met ‘Boer zoekt nog steeds Natuur/Natuur zoekt nog steeds Boer’. Al moet ik toegeven, uit eigen ervaring, dat het water nog steeds diep kan zijn. Maar ik ben er mij wel van bewust dat niet alle ‘groene medemensen’ vegetarisch denken en dat niet alle jagers louter als moordenaars worden aanzien.

Om meer kwaliteit te bekomen is het nuttig om de tijd die wij hier spenderen niet louter aan groei en steeds meer te koppelen. Wanneer wij het ingenomen landbouwterrein maximaal kunnen laten renderen, gekoppeld aan een hoge, groene leefkwaliteit, brengt dit sowieso de noodzakelijk rust, die nodig is om te kunnen samenleven, om een bedrijf te leiden – met korte ’ei’ – en om een toekomst met generaties landbouwers te laten functioneren.

Duurzaam initiatief

Met dit eigen initiatief wordt de landbouwsector meer geïntegreerd in de noodzakelijk omschakeling die zich sowieso opdringt. Hij blijft baas op eigen terrein, het werk (ook de nazorg) wordt vrijwillig gedaan (al wordt een kleine catering verwelkomd), de kostprijs wordt beperkt. Is dit geen duurzaam initiatief?

Sylvain Heyrman, jager, Natuurpunter en oud-voorzitter WBE Kruitem

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken