Startpagina Paarden

De veulenzomer kondigt zich aan, nieuwe richtlijnen ook!

Het fokkerijseizoen ging ondertussen volop van start. Veulens in de weide betekenen dan ook de start van allerlei administratieve beslommeringen voor de fokker. Sinds 1 april werden enkele aanpassingen in de database Horse ID doorgevoerd.

Leestijd : 2 min

Deze nieuwe richtlijnen kaderen in de Europese Animal Health Law en werden ingevoerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De praktische uitvoering ervan werd toevertrouwd aan de Belgische Confederatie van het Paard (BCP). Paardenpunt Vlaanderen vestigde in de nieuwsbrief van einde maart dan ook de aandacht op de hieronder vermelde punten.

Registratie veulen of paard

Veulens die ingeschreven dienen te worden in een stamboek moeten rechtstreeks aangemeld worden via het erkende stamboek. De stamboeken zorgen voor het zoötechnische aspect (afstamming, DNA-onderzoek …) van het paard en voor bijkomende informatie.

Paarden en veulens zonder afstamming of die reeds in het bezit zijn van een paspoort, dienen te worden geregistreerd in Horse ID.

Termijn van registratie

Een veulen dient aangemeld te worden in Horse ID alvorens het 6 maanden oud is. Het paspoort dient afgegeven te worden voor de leeftijd van 12 maanden, zo niet volgt een definitieve uitsluiting uit de voedselketen. Ook paarden die langer dan 30 dagen op Belgisch grondgebied verblijven, dienen te worden opgenomen in Horse ID. Uitzonderingen zijn paarden die om medische redenen in een paardenkliniek verblijven of dekhengsten tijdens het dekseizoen.

Wie identificeert het veulen?

Veulens en paarden worden geïdentificeerd door een dierenarts-identificeerder of door een veulencontroleur onder de verantwoordelijkheid van een dierenarts-identificeerder. De fokker kan zelf een dierenarts-identificeerder aanduiden.

Inrichting registreren

Landbouwleven vestigde reeds meermaals de aandacht op het inrichtingsnummer. Dit nummer dient te worden doorgegeven bij de registratie van je veulen/paard en is gekoppeld aan de plaats waar de paardachtige(n) worden gehouden. Dit nummer dient zowel te worden doorgegeven bij de registratie van je veulen bij het erkende stamboek als bij de registratie via Horse ID. Kortom, je kan het niet langer missen!

De registratie van het inrichtingsnummer is van belang om de verspreiding van de paardachtigen in ons land in kaart te brengen. In geval van wettelijke aangifteplichtige ziekten kan aldus snel worden gereageerd. Meer informatie over het registreren van je inrichting op www.cbc-bcp.be/mijn-inrichting (https://www.cbc-bcp/mijn-inrichting).

Uitsluiting uit voedselketen

Dit kan enkel nog door een dierenarts en omwille van medische redenen (toediening van geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn voor voedselproducerende paarden). Om emotionele redenen door de eigenaar/houder kan dus niet langer. Bijkomende info kan via info@horseid.be en info@paardenvlaanderen.be.

Patricia Borgenon

Lees ook in Paarden

Meer artikelen bekijken