Startpagina Uw stem

ABS: “Geen rechtsgrond voor kandidaatstelling Nationale Parken en Landschapsparken zonder Parkendecreet”

Woensdag aanstaande, 31 mei 2023, worden alle kandidaten voor Nationale- of Landschapsparken geacht om hun masterplan in te dienen. De jury zal nadien overgaan tot de finale erkenning, en verplicht de lokale gebiedscoalitie om binnen de 6 maand een parkenbureau op te richten. ABS vraagt uitstel voor de erkenningsprocedure tot na de erkenning van het parkendecreet.

Leestijd : 3 min

Twee jaar lang worden lokale gebiedscoalities gevormd, operationele- en masterplannen samengesteld zonder enige rechtsgrond. Volgende week op 31 mei moeten alle kandidaten hun finale plannen indienen om als landschapspark, dan wel nationaal park erkend te worden. De Vlaamse jury beslist nadien welke kandidaten erkend zullen worden en zijn hierbij contractueel verplicht om binnen de 6 maand over te gaan tot de oprichting van het parkenbureau en het uitvoeren van hun plannen voor de volgende 24 jaar. Het spreekt voor zich dat een engagement van 24 jaar niet onbezonnen kan genomen worden, maar hiervoor is een uitgewerkt wettelijk kader nodig. Het parkendecreet is op vandaag nog steeds niet goedgekeurd.

Kandidaten in studietraject

In het Regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering is de oprichting van Nationale parken en landschapsparken als doelstelling opgenomen. Omdat de procedure voor nieuwe wetgeving de nodige voorbereidingstijd vraagt, werd door de Vlaamse Regering gekozen om bilateraal een ongebruikelijke projectoproep te lanceren. Zonder wetgevend kader, maar op basis van enkele richtlijnen werden parkkandidaten in Vlaanderen opgeroepen om zich in te schrijven voor deze oproep. Begin 2022 werden door een jury 6 kandidaat Nationale parken en 7 kandidaten landschapsparken erkend om een studietraject op te starten en een ambitieus masterplan op te stellen voor de komende 24 jaar.

Nog steeds geen decreet

Afgelopen jaar was het wachten en wachten op het finaal parkendecreet, maar we moeten als landbouworganisatie vaststellen dat op vandaag nog steeds geen decreet werd goedgekeurd. Op het terrein werden blind, op basis van een ontwerpdecreet, samenwerkingsovereenkomsten getekend met de nodige disclaimers en randvoorwaarden. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering deze deadline nog steeds niet heeft bijgesteld.

Uit de hoorzitting in het Vlaams Parlement bleek vorige week duidelijk dat er nog juridische knelpunten in het decreet aanwezig zijn, niet in het minst wordt door de juristen aangehaald dat een (vrijblijvende) samenwerkingsovereenkomst in de feiten zal leiden tot een (dwingende) verbintenisovereenkomst. Het decreet maakt nog steeds niet duidelijk hoe en op welke manier de partners later kunnen bij of uit de coalitie treden. Daarnaast moet door de deelnemende gemeenten waarschijnlijk ook nog een kennisprocedure plaatsvinden. Leven we nog in een democratische lidstaat?

Nood aan chronologisch traject

Om draagvlak en vertrouwen en rechtsgeldig een parkenbureau op te richten moet eerst het wettelijk kader duidelijk zijn. Nadien moet de gebiedscoalitie de tijd krijgen om alle plannen bij te stellen, moet het vertrouwen gevraagd worden aan de partners om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, waarna pas een parkkandidatuur kan ingediend worden. Enkel na dit chronologisch traject kan een rechtsgeldige jurybeoordeling met hieraan gekoppeld het oprichten van een parkenbureau plaatsvinden.

Het brokkenparcours van de afgelopen maanden tot aan de eindmeet is ongezien voor een Vlaamse overheid en zorgt alweer voor bijzonder veel wantrouwen op het terrein. We herhalen tot vervelens toe onze eisen: Schep duidelijkheid, zorg voor een wettelijk kader en laat pas dan de kandidaten voor de jury verschijnen…

We vragen dan ook dat de deadline van 31 mei wordt uitgesteld en dat het afsluiten van de indieningsperiode ten vroegste 2 maanden na de erkenning van het parkendecreet kan plaatsvinden. Creëer voor de Vlaamse landbouwers geen nieuwe rechtsonzekerheid!

ABS

Lees ook in Uw stem

Opinie: Stikstofproblematiek ontleed en uitgebeend

Uw stem Het advies van de Raad van State over het stikstof-decreet toont volgens Peter De Swaef van de vzw Verenigde Veehouders een regering en beleid die een democratische rechtstaat onwaardig zijn. Hij schreef dit opiniestuk.
Meer artikelen bekijken