Startpagina Akkerbouw

Tijdelijke uitbreiding onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt Antwerps gouverneur Cathy Berx nu een tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken af. Dit vanaf zaterdag 10 juni 2023.

Leestijd : 2 min

Na het natte weer van deze lente genieten we sinds midden mei van droog en zonnig weer. Deze droge weersomstandigheden zorgen voor een sterke daling van de waterpeilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen. Dit blijkt uit de continue peil- en debietmetingen uitgevoerd door de waterloopbeheerders van Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM).

De metingen van de grondwaterstanden door VMM wijzen aan dat ook de grondwaterpeilen in een dalende trend zitten. Omdat het ondergrondse watersysteem trager reageert op de huidige droge weersomstandigheden, zijn de grondwaterpeilen momenteel nog normaal voor de tijd van het jaar.

Bedreiging voor fauna en flora

Lage waterpeilen en debieten in de waterlopen vormen een ernstige bedreiging voor fauna en flora in en rondom de waterloop, en het ecosysteem dat ervan afhankelijk is. Wanneer een waterloop droogvalt, ligt de schade aan soorten die in het water leven voor de hand. Maar ook bij lage debieten wordt het ecosysteem van de waterloop bedreigd door te hoge watertemperaturen, te weinig opgeloste zuurstof en verhoogde blootstelling aan roofdieren bij gebrek aan schuilplaatsen.

Het provinciaal droogteoverleg van 8 juni 2023 past het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader ‘ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte’ nu toe op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

Ecologisch minimum

Uit debiet- en peilmetingen voor de stroomgebieden van Kleine Aa, Mark, de Aa (Maasbekken), de Aa (Netebekken), Molenbeek/Bollaak, Kleine Nete, Grote Nete, Grote Laak, Wimp en Antitankgracht (gedeeltelijk) van de afgelopen 14 dagen, blijkt dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald. Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen geen verbetering van de toestand verwacht op korte termijn. Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen.

Overzichtskaart met het onttrekkingsverbod in de Provincie Antwerpen.
Overzichtskaart met het onttrekkingsverbod in de Provincie Antwerpen. - Beeld: Provincie Antwerpen

Sinds 1 januari 2022 geldt een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft van toepassing.

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan u raadplegen via de online kaarten op onderstaande links. De stand van zaken van de onttrekkingsverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.gouverneurantwerpen.be, https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel.

Provincie Antwerpen

Lees ook in Akkerbouw

Project rond plantmateriaal wil arbeidstekorten in plantopkweeksector opvangen

Fruit De belangrijkste onderzoekscentra voor kleinfruit in de grensregio bundelen de krachten in dit Europese project om samen met de sector oplossingen uit te werken die de groeikansen versterken. Door in te zetten op systeeminnovaties in de opkweek van plantmateriaal moet het mogelijk zijn de arbeidstekorten te verminderen in zowel de opkweek van plantgoed als de eigenlijke teelt.
Meer artikelen bekijken