Startpagina Akkerbouw

Proeftuin met drones moet klimaatrobuuste landbouw creëren

In Mol is een proeftuin geopend die de landbouw weerbaar wil maken tegen hitte en andere extreme weersomstandigheden. Daartoe zullen bijvoorbeeld drones worden ingezet. Alles kadert in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie.

Leestijd : 2 min

Het initiatief is een samenwerking tussen de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve.

Dat men koos voor Mol is niet toevallig. De temperatuur in de Kempen ligt traditioneel hoger dan de rest van Vlaanderen en de grond bestaat meer uit zand. Teelttechnieken aanpassen aan de verandering van het klimaat kan er zeker geen kwaad. “De proeftuin zal onder andere gebruik maken van innovatieve technieken zoals satelliet- en dronebeelden”, klinkt het bij VITO.

De zogenaamde 'remote sensing unit' van VITO heeft meer dan 25 jaar ervaring in het verwerken van satelliet-, lucht- en dronebeelden voor verschillende landbouwtoepassingen. Zo willen de initiatiefnemers landbouwers beter bijstaan om hun gewassen op te volgen en bij te sturen. De landbouwers krijgen nu in een oogopslag de actuele toestand van hun percelen met info over groei, bemesting, opbrengstvoorspelling, maaimoment én een indicatie van de kwaliteit.

Toegenomen resolutie

Volgens Anne Gobin van VITO zijn bovenstaande technieken bezig aan een steile opmars. “Dat is te danken aan de toenemende resolutie van satelliet-, lucht- en dronebeelden en de toegankelijkheid van data”, weet Gobin. “Het is nu perfect mogelijk om individuele planten op te volgen, en de Europese Commissie stelt de meeste satellietdata gratis ter beschikking.”

De onderzoekers van de Hooibeekhoeve werken op de proefvelden van VITO aan klimaatrobuuste teeltsystemen. “Momenteel tref je op de proefvelden zowel mais, gras als mengteelten van granen en vlinderbloemigen aan”, weet onderzoeker Gert Van de Ven. “We vergelijken de gewone technieken met precisielandbouw, agro-ecologische technieken en gecombineerde methodes. Zo onderzoeken we hoe we ecologischer, rendabeler en klimaatrobuustere voedergewassen voor melkkoeien kunnen telen.” ”

Belga

Lees ook in Akkerbouw

Bruine roest breidt uit in wintertarwe

Granen Waarnemingen in graanpercelen tonen een zekere uitbreiding van bruine roest, zo meldt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG). Septoria blijft uiteraard aanwezig en zal door het buiige weer verder moeten opgevolgd worden. Ook de gevoelige variëteiten voor gele roest moeten in het oog worden gehouden.
Meer artikelen bekijken