Startpagina Veeteelt

Minister Weyts bekijkt nieuwe maatregelen tegen het gebruik van silobanden

Versleten autobanden die ingezet worden voor het afdekken van silo’s kunnen koeien doden. Een verbod op silobanden komt er waarschijnlijk niet in Vlaanderen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil wel met de landbouworganisaties bekijken welke maatregelen er kunnen genomen worden.

Leestijd : 3 min

Oude autobanden worden vaak gebruikt om veevoer af te dekken. Naarmate de banden brozer worden, kunnen metaaldraden uit de banden in het veevoer terechtkomen. “In heel wat Vlaamse weides en landbouwgronden zien we nog steeds oude autobanden liggen”, stelt Ludwig Vandenhove van Vooruit. Hij vroeg in de commissie Dierenwelzijn op 28 juni dat de minister een verbod zou instellen op het gebruik van silobanden, naar het voorbeeld van Frankrijk.

IJzerdraden van versleten silobanden kunnen dodelijk zijn voor runderen.
IJzerdraden van versleten silobanden kunnen dodelijk zijn voor runderen. - Foto: DGZ

“In 2021 was er een onderzoek van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Men ging na wat de doodsoorzaak was van 360 runderen. Naast een longontsteking was de belangrijkste doodsoorzaak een scherp voorwerp in de maag van de koe, dat de lever of het hart aantast. Dat was zo in 11,2% van de gevallen.”

Dodelijker dan zwerfvuil?

“Wat het onderzoek van Dierengezondheidszorg Vlaanderen ook aantoont, is dat dit bij bijna driekwart van de gevallen veroorzaakt wordt door metaaldraad van autobanden. In tegenstelling tot recente berichtgeving, was zwerfvuil geen van de doodsoorzaken van die koeien.

Van 2013 tot 2018 liep er al een project van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), waarbij landbouwers hun autobanden goedkoop konden laten afvoeren. Toen werd ongeveer 17.800 ton silobanden afgevoerd. Momenteel moeten landbouwers zelf betalen om silobanden af te voeren”, stelt Vandenhove.

Geen verbod in Frankrijk

“Op het eerste gezicht is er volgens mijn administratie geen sprake van een wettelijk verbod in Frankrijk, maar veeleer van een charter met de verkopers van autobanden en autoconstructeurs, waarbij men zich ertoe verbindt om tot 15.000 ton banden per jaar in te zamelen en terug te nemen. Bedrijven in de sector zouden zich ertoe verbinden om 50% van de operaties te financieren”, stelt Weyts.

Het inzamelen en verwerken van autobanden is een redelijk complexe materie en minister Weyts wijst op de betrokkenheid van minister Demir in de materie. Weyts zet het onderwerp alvast op de agenda van het driemaandelijkse overleg met Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), om een idee te krijgen van de omvang van het probleem en om te bekijken welke oplossingen mogelijk zijn en wie daarin een initiatief kan nemen.

Tips tegen ‘het scherp’

DGZ vraagt aan veehouders om versleten autobanden te verwijderen, en om alternatieven te overwegen om de silo’s af te dekken, zoals zandzakken. Ze vragen ook om de omheining van de weide te controleren op loszittende metalen delen, en om een magneet te plaatsen op de voedermengwagen. Daarnaast kan men trachten om de koeien beter te wapenen tegen wat men ‘het scherp’ noemt, door alle dieren ouder dan een jaar een magneet op te schieten.

Door er ten slotte voor te zorgen dat er geen scherpe voorwerpen terecht kunnen komen in het voeder of op de weide, vermijd je dat bijvoorbeeld het ijzer van versleten autobanden de dieren doodt.

Filip Van der Linden

Lees ook in Veeteelt

Nieuwe gevallen van IBR vastgesteld

Veeteelt Deze week werden op verschillende plaatsen in Vlaanderenenkele gevallen van Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis (IBR) vastgesteld. De oorzaak was volgens Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) telkens gelinkt aan handel in combinatie met een gebrekkige bioveiligheid.
Meer artikelen bekijken