Startpagina Veeteelt

Wolf blijft slachtoffers maken

De aanwezigheid van de wolf blijft op het platteland in Vlaanderen voor beroering zorgen. Vooral in Limburg en Antwerpen worden dieren het slachtoffer van wolven. Voor eigenaars van kleinvee, waaronder schapen, betekent de wolf extra gevaar.

Leestijd : 4 min

Parlementslid Tinne Rombouts (cd&v) maakte zich in de commissie Leefmilieu van de Vlaamse regering op 7 mei zorgen. Zij stelt vast dat de gegevens op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) niet accuraat zijn. Ze zegt dat mensen beter en sneller op de hoogte moeten gebracht worden van de dreigende aanwezigheid van een wolf.

Monitoring

Het ANB monitort samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de aanwezigheid van de wolf in Vlaanderen. Het zet ook in op preventieve maatregelen in risicozones en schutkringen om het aantal schadegevallen aangericht door de wolf te vermijden, en dit mede door het Wolf Fencing Team Belgium (WFTB). Het ANB houdt ook een overzicht bij van de effectieve schade die wolven aanrichten.

Wanneer een weide zich binnen de risicozone bevindt die opgemaakt is door het INBO en het ANB, kan de eigenaar in aanmerking komen voor subsidies voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Bij het ontstaan van een potentiële probleemsituatie in het geval van wolvenaanvallen op paarden en runderen, kan er een schutkring ingesteld worden en kunnen ook eigenaars van runderen en paarden subsidies krijgen voor wolfwerende maatregelen. De huidige schutkringen en risicozones, momenteel gelijklopend, bevinden zich voornamelijk in de Noorderkempen en Noord-Limburg, in de Limburgse Kempen en in een deel van de Antwerpse Kempen.

Wolvenaanval in Ravels

Tinne Rombouts herinnerde eraan dat de gemeente Ravels, die buiten de schutkring of risicozone ligt, onlangs opgeschrikt werd door een brute wolvenaanval. Daarbij stierven 5 ooien en 4 lammeren.

Volgens het commissielid is het belangrijk dat mensen minstens geïnformeerd worden dat wolven in de buurt zijn of dat er een potentieel risico is voor het bezoek van een wolf. Ze vindt het opvallend dat een aantal wolvenaanvallen op gedomesticeerde dieren niet meer terug te vinden zijn in de nationale media. In de beginperiode was dat wel het geval.

Rombouts stelt vast dat de lijst van waarnemingen van incidenten met wolven en een overzicht van schadegevallen niet up-to-date is. Ze heeft daar vragen bij, omdat mensen zichzelf en hun weidedieren moeten kunnen beschermen.

Het commissielid ziet heil in waarschuwingssystemen waarbij men ook in regio’s die niet in schutkringen gelegen zijn, mensen met neerhofdieren op de hoogte kan brengen. Ravels ligt niet in een schutkring of risicozone.

Rombouts: “Is het niet wijs om ook dit gebied mee op te nemen? Moeten alle inwoners van de provincies Limburg en Antwerpen of van heel Vlaanderen wolfwerende afrasteringen plaatsen voor dieren die buiten verblijven?”

Accuraat

Volgens Vlaams minister voor leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) zijn de gegevens op de website van het ANB wel accuraat en worden ze nauwgezet bijgehouden. Elke ontvangen melding van schade die mogelijk veroorzaakt is door een wolf wordt volgens de minister meteen na ontvangst beoordeeld door het ANB en het INBO. Vervolgens gaat een aangestelde onafhankelijke dierenarts ter plaatse voor de schadevaststelling. Die neemt DNA-stalen, doet terreinvaststellingen en maakt het verslag op. Op mogelijk enkele uitzonderingen na gebeurt dat allemaal binnen de 24 uur.

De informatie met betrekking tot het schadegeval belandt in de overzichtstabel en de nieuwe versie van de tabel komt op de website van het ANB terecht. Demir zegt dat tussen de schademelding en de effectieve publicatie op de website hoogstens enkele werkdagen zitten. Ze voegt daaraan toe dat, in geval van schade, de burgemeester van de betrokken gemeente door het ANB op dezelfde dag op de hoogte wordt gebracht van de gemelde schade. Er wordt volgens de minister ook niet getalmd met DNA-staalnames.

Minister Demir merkte ook op dat wanneer een zwervende wolf door Vlaanderen trekt en zich tijdelijk lijkt op te houden in een bepaalde regio, de lokale besturen hierover worden geïnformeerd.

Territorium

De gemiddelde territoriumgrootte van Europese wolven is 200 km2. Het territorium van de roedel in Noord-Limburg is zelfs groter dan 400 km2. Een wolf kan zich in Vlaanderen onmogelijk verplaatsen tussen natuurgebieden zonder wegen of andere infrastructuur te moeten oversteken. Ook de grote natuurkernen in Noord-Limburg worden doorkruist door wegen, woonlinten en fietspaden.

“Wolven kunnen eender waar in Vlaanderen opduiken”, zegt minister Demir. Door onze versnipperde open ruimte is het niet uitzonderlijk dat wolven gezien worden. Volgens Demir zijn dit wolven die werden verstoord en/of die geen veilige route kunnen vinden naar grote, rustige gebieden. Het is volgens haar vaak op zulke momenten dat ze overdag worden gezien bij het oversteken van wegen of andere infrastructuur.

Fons Jacobs

Lees ook in Veeteelt

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken