Startpagina Actueel

Raad van State bevestigt de noodzaak van een decreet voor een beoordelingskader

De Raad van State heeft een advies uitgebracht over het ontwerp van beoordelingskader waarmee de Vlaamse regering in afwachting van het stikstofdecreet nieuwe vergunningsaanvragen wilde beoordelen.

Leestijd : 2 min

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Raad van State geen inhoudelijke bezwaren, maar hamert het rechtscollege wel op de noodzaak van een ‘duidelijke decretale grondslag’. Daarmee ligt het advies in lijn met het Ineos-arrest.

Stikstofakkoord

In afwachting van het stikstofdecreet was de Vlaamse regering van plan een beoordelingskader in te voeren waarmee vergunningverlenende overheden nieuwe vergunningsaanvragen konden beoordelen op het vlak van stikstofuitstoot. Dat kader was gebaseerd op de afspraken van het stikstofakkoord van 10 maart 2023 met een specifieke aanpak voor de industrie (NOx of stikstofoxiden) en de landbouw (NH3 of ammoniak).

Vlaams minister van Omgeving had dat beoordelingskader voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dat rechtscollege laat volgens minister Demir weten dat het beoordelingskader ‘vereist dat daartoe vooraf in een deugdelijke en voldoende expliciete decretale rechtsgrond wordt voorzien’. Lees: het beoordelingskader kan pas ingaan nadat er een decreet is goedgekeurd. Dat was ook de boodschap van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het recente Ineos-arrest.

Geen inhoudelijke opmerkingen

Volgens minister Demir worden er verder in het advies ‘geen inhoudelijke opmerkingen geformuleerd op het beoordelingskader als dusdanig’. “Er worden in het advies ook geen rode lichten geplaatst bij het gebruik van drempels”, klinkt het.

Intussen heeft het Vlaams Parlement het stikstoflaken naar zich toe getrokken. Omdat de regering-Jambon zonder akkoord over een stikstofdecreet het zomerreces indook en het Ineos-arrest voor ongerustheid zorgde, hebben meerderheidspartijen Open VLD en N-VA, zonder coalitiepartner cd&v, een stikstofdecreet ingediend in het parlement. Dat decreet is de vertaling van het ontwerp van stikstofdecreet dat op regeringstafel lag en wordt nu aan de Raad van State voor advies voorgelegd.

Belga

Lees ook in Actueel

Landbouw- en milieuorganisaties voeren actie tegen Europese ggo-wetgeving in Brussel

Actueel Op het Luxemburgplein in Brussel hebben een veertigtal mensen van verschillende landbouw- en milieuorganisaties actie gevoerd tegen een Europees voorstel tot nieuwe ggo-richtlijn. Ze vrezen dat een deregulering van ggo's (genetisch gemodificeerde organismes) zal resulteren in het aan banden leggen van de keuzevrijheid voor boeren en consumenten om ggo-vrije voeding te produceren en consumeren.
Meer artikelen bekijken