Startpagina Actueel

Finland ruimt pelsdieren tegen verspreiding vogelgriep

Finland laat tienduizenden pelsdieren doden om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan. De Finse autoriteit voor voedselveiligheid heeft beslist dat nertsfokkerijen waar het virus werd vastgesteld, moeten worden geruimd. Over het doden van vossen en wasberen op fokkerijen zal geval per geval worden beslist.

Leestijd : 2 min

Nertsen zijn volgens de Finse autoriteiten bijzonder vatbaar voor dergelijke infecties. De bovenste luchtwegen van de dieren bevatten immers receptoren die zich kunnen binden aan zowel vogelgriepvirussen als menselijke griepvirussen.

Een nerts zou dan ook een efficiëntere tussengastheer kunnen zijn voor vogelgriep dan andere zoogdieren, waarbij het virus ook makkelijker zou kunnen muteren in een vorm die gevaarlijk kan zijn voor de mens. Op dit moment zijn al voor 3 pelsdierfokkerijen bevelen voor het ruimen uitgevaardigd.

70.000 dieren

De Finse radio sprak over naar schatting 70.000 pelsdieren die gedood zouden moeten worden, waaronder 30.000 nertsen en 40.000 vossen. Deze aantallen zullen waarschijnlijk nog toenemen. Eigenaars zouden een compensatie krijgen.

De vogelgriep leidde deze zomer al tot een uitzonderlijk hoge sterfte onder wilde vogels in Finland. Voor het eerst verspreidde het virus zich ook naar een 20-tal pelsdierfokkerijen in Finland, waarbij dieren ziek werden of stierven.

Eerder ook in Denemarken

De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Dierenrechtenactivisten hebben kritiek op het ruimen van de dieren en op de pelsdierhouderij in het algemeen. De organisatie Four Paws spreekt van een ‘vermijdbare en onnodige tragedie’. Ze riep op tot een volledig einde aan de bontindustrie in de hele Europese Unie. In Denemarken werden in 2020 nog miljoenen nertsen gedood, toen in de strijd tegen het coronavirus.

In Vlaanderen worden geen nertsen meer gekweekt.

Belga/FVDL

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken