Startpagina Bieten

Cercospora aanwezig in het merendeel van de bietenpercelen

Het KBIVB meldt in haar nieuwsbrief vandaag dat cercospora aanwezig is in 70% van de percelen in het waarnemingsnetwerk. De kaart is bijgewerkt.

Leestijd : 1 min

Bij deze is de tweede drempel voor de eerste maal bereikt op 3 percelen. Als gevolg van de verbetering van de weersomstandigheden is het aantal uitgevoerde behandelingen aanzienlijk toegenomen. De aanwezigheid van witziekte is stabiel gebleven, terwijl de waarnemingen van roest zijn toegenomen. Er was zeer weinig ramularia.

Het KBIVB herinnert de teler eraan dat van zodra een behandeling werd toegepast, de wekelijkse waarnemingen na 3 weken moeten worden herhaald. Observeer hiervoor zorgvuldig 50 bladeren die willekeurig uit het veld zijn genomen. Pas als de drempel is bereikt, wordt behandeling aanbevolen.

De drempel voor de 4 belangrijkste ziekten zijn als volgt:

Cercospora of Ramularia : 5% aangetaste bladeren;

Witziekte of roest : 15% aangetaste bladeren.

 U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken