Startpagina Akkerbouw

"Bannen van glyfosaat zal voedingsprijzen doen stijgen”

De discussie op Europees niveau over het al dan niet hernieuwen van de toelating voor het gebruik van glyfosaat en gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen houdt aan. De EVP-fractie, waarvan ook cd&v deel uitmaakt en de grootste politieke groep in het Europese parlement, pleit voor de verlenging van de toelating.

Leestijd : 2 min

Christine Schneider van de EVP is voorstander van de verlenging voor glyfosaat. "We willen het pesticidegebruik terugdringen, maar zolang er een oorlog woedt in Europa, steunen we geen wetten die boeren beletten om meer voeding te produceren”, zegt Schneider.

Inflatie nog erger maken

"Een totaalverbod op glyfosaat zou een negatief effect hebben op de voedselproductie en op de prijzen van voeding. Door de inflatie hebben al heel wat Europeanen moeite om de gestegen voedselprijzen te kunnen betalen. Het verbannen van glyfosaat zou die situatie alleen maar erger maken", stelt Schneider.

"We moeten luisteren naar de wetenschap. Als de European Food Safety Authority (EFSA) ons vertelt dat glyfosaat veilig kan gebruikt worden in de landbouw, dan kan onze reactie niet zijn om dat product uit te faseren”, gaat Schneider verder.

Elke lidstaat zijn eigen traject

"Het is belangrijk dat de lidstaten hun eigen trajecten en prioriteiten kunnen volgen inzake het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen al daarom is het huidige wetsvoorstel niet geschikt. Landen die al een voorsprong hebben in het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogen niet gestraft worden", stelt Franc Bogovič van de EVP.

"De landbouw kijkt vandaag meer naar de toekomst dan naar het verleden. Als bepaalde gewasbeschermingsmiddelen verboden of beperkt worden, dan moeten nieuwe veredelingstechnieken toegelaten worden", eist Bogovič.

De EVP kan niet akkoord gaan met de vraag naar meer bureaucratie inzake gewasbescherming. "Het is niet realistisch dat landbouwers elk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten melden of aankondigen op een website. Boeren moeten hun werk kunnen doen op het veld en moeten niet hun tijd verspillen aan het invullen van administratie", stelt Alexander Bernhuber van de EVP.

Alternatieven zoeken

Tegelijk pleit de EVP-fractie voor een verantwoord gebruik van glyfosaat. "Glyfosaat mag enkel gebruikt worden door wie daarvoor een opleiding gevolgd heeft. Hoewel het gebruik al streng gereglementeerd is en zelfs verboden in bepaalde gebieden, moeten wetenschappers blijven zoeken naar vervangproducten die net zo efficiënt en betaalbaar zijn", besluit Schneider.

Filip Van der Linden

Lees ook in Akkerbouw

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken