Startpagina Akkerbouw

Vlaanderen werkt aan uitfasering van glyfosaat in de landbouw

De discussie over het al dan niet toelaten van glyfosaat in de landbouw woedt niet enkel op Europees niveau, ook op Vlaams niveau beweegt een en ander. Volgens Landbouwminister Brouns komt de Vlaamse regering binnenkort naar buiten met een reductieplan voor pesticiden, waarin de uitfasering van glyfosaat voorzien is.

Leestijd : 2 min

Mieke Schauvliege van Groen polste op 25 oktober in de commissie Landbouw bij minister Jo Brouns van cd&v naar zijn houding en die van de Vlaamse regering inzake glyfosaat.

“De toxicologische effecten van glyfosaat op bijen en bestuivers zijn heel duidelijk aangetoond, maar ook andere dieren, zoals verschillende vis- en vogelsoorten, lijden eronder. De onkruidverdelger glyfosaat wordt in Vlaanderen in 42% van de urinestalen van jongeren aangetroffen”, stelt de politica van Groen.

Meer risico op Parkinson

“Wie langdurig wordt blootgesteld aan hogere doses pesticiden, loopt volgens een aantal studies gemiddeld meer risico op de ziekte van Parkinson. Een blijvende blootstelling van burgers, boeren en milieu aan deze risicovolle stof moet dus absoluut worden vermeden. Er bestaan voldoende alternatieven voor glyfosaat. Het zou dus logisch zijn om ook in de landbouw het gebruik van glyfosaat uit te faseren”, meent Mieke Schauvliege.

“Ik hoor bij de Vlaamse minister van Omgeving heel duidelijk dat haar pesticidenreductieplan klaarligt, maar dat diegene die nog altijd stokken in de wielen steekt, de minister van Landbouw is. Wat is nu eigenlijk het probleem en wanneer kan dit worden goedgekeurd”, vraagt Schauvliege.

Geen zicht op timing

Minister Brouns hoort niet graag dat hij ‘stokken in de wielen steekt’. “Het Vlaamse actieplan voor het reduceren van pesticiden is de bevoegdheid van minister Demir. Ik ga ervan uit dat zij dat binnenkort naar de regering brengt. Daar zit de uitfasering in. Ik heb geen zicht op de timing, maar we gaan daar zeker aan meewerken.”

“Het volledig tot nul herleiden van chemische gewasbescherming zal moeilijk zijn voor bepaalde soorten in bepaalde omstandigheden. De biologische gewasbescherming neemt hand voor hand toe. Een groot stuk van de toekomst ligt daar”, stelt minister Brouns.

Filip Van der Linden

Lees ook in Akkerbouw

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken