Startpagina Markten

Tweespalt tussen de SMP- en WMP-prijs op de Global Dairy Trade

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep op 10 november met ons de financiële wereldsituatie en de internationale zuivelmarkten. Opvallend deze keer was dat op de Global Dairy Trade de melkpoederprijzen op een verschillende manier evolueerden.

Leestijd : 4 min

Begin november leken de beurzen op weg naar een eindejaarsrally. “De recente beslissingen van zowel de Federal Reserve (FED) als de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente stabiel te houden, ondersteunden die marktontspanning. In de tweede week van november fnuikten de FED-voorzitter Powell en zijn evenknie Lagarde van de ECB echter deze hoopgevende beursrally met hun beider boodschap dat de rente nog lange tijd hoog zal blijven en, indien nodig, door inflatie nog verhoogd zal worden ”, beschrijft Raf Beyers de recente ontwikkelingen.

Dat de inflatiezorgen nog niet van tafel zijn, wordt onderstreept door een stijgende inflatieverwachting in de Verenigde Staten (VS). “Het doorschemeren van een rentepauze veroorzaakte een terugval van de dollar en een daling van de rente op Amerikaanse staatsobligaties. Het muntpaar EUR/USD koerste richting 1,07, daar waar half oktober nog 1,05 op de borden stond. Onzekerheid over de wereldeconomie zorgt ervoor dat de energieprijzen op korte termijn niet verder zullen stijgen.

Ondanks het conflict in het Midden-Oosten zien we de olieprijs de voorbije weken eerder dalen onder 80 dollar per vat. Stijgingen van de olieprijs de voorbije tijd resulteerden meestal in afname van de vraag. Olieprijzen plafonneren dus vanwege onzekere economische tijden. De komende tijd zal de oorlog in het Midden-Oosten de hele wereld in zijn greep houden, terwijl de oorlog in Oekraïne stilaan de tweede winter ingaat zonder echt een evolutie aan de een of andere kant in het conflict.”

De eerste Global Dairy Trade (GDT)-zuivelveiling van november noteerde een lichte daling (-0,7%) van de zuivel index.

Gecorrigeerde melkaanvoer voor Belgie

“Zoals we verwachtten is er een correctie gekomen over de aanvoercijfers van de Belgen over augustus”, brengt Raf Beyers in herinnering (zie Landbouwleven van 26 oktober). “We molken over augustus toch nog 3% meer dan vorig jaar, wat ook past in een normaal aanvoerpatroon. De EU27-melkaanvoer komt daarmee over augustus lichtjes negatief (-0,08%) tegenover een jaar terug.”

In Nieuw-Zeeland melken ze over september nog maar 0,4% minder dan vorig seizoen, maar ze produceren er rijke melk, want in milksolids gaat het 1,3% vooruit tegenover vorig jaar. “Bij de Kiwi’s zijn het momenteel eerder natte dan droge omstandigheden, waardoor de grasgroei de voorbije weken bovengemiddeld is. Ook het vooruitzicht is bovengemiddeld de komende weken. Dat Fonterra de melkprijs terug wat verhoogde dankzij de voorbije GDT-veilingen, kan de melkproductie in Nieuw-Zeeland aanzwengelen, samen met gunstig weer.”

In de VS melkt men over september 0,18% minder dan vorig jaar. Men verwacht daar wel terug lichtgroene aanvoercijfers voor het vierde kwartaal, omdat de melkprijs terug wat gestegen is. Het tekort aan rauwe melk maakt dat de spotmelk in Noordwest-Europa richting 50 cent evolueert. Dat lijkt momenteel een reactie op de onrust over het Nederlandse blauwtongvirus.

Stijgende Europese boterindex

De Europese boterindex ging met de tweede notering van november naar 5.190 euro/ton. Beyers: “De index steeg daarmee meer dan 18% sinds september. Opvallend hierbij is dat de Nederlandse boterprijs met de laatste notering van 5.350 euro/ton de koord trekt, daar waar de Duitse notering de laatste 3 weken eerder pas op de plaats maakt en nog onder de 5.000 euro/ton blijft.”

Op de laatste GDT deed boter het niet zo goed, met een prijsdaling van 1,6% naar een prijs van slechts 4.553 euro/ton. Hiermee noteert die ruim onder de Europese prijs. “Recent liepen onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen Europa en Australië nog vast, maar het eerder afgesloten vrijhandelsakkoord tussen Europa en Nieuw-Zeeland doorloopt momenteel het ratificatieproces. Het zal naar verwachting vanaf het tweede kwartaal van 2024 in werking treden. Alle EU-zuivelproducten zullen vanaf dan vrije toegang hebben tot de Nieuw-Zeelandse markt. Van Nieuw-Zeeland naar Europa dalen de importheffingen en quota voor bijna alle zuivelproducten. Gezien het prijsverschil en de zuivelhandelsbalans in beide regio’s lijken de Kiwi’s daarvan veel meer te kunnen profiteren dan de Europeanen. Intussen zijn de Amerikaanse boterprijzen sinds de piek van half oktober terug aan het dalen.”

SMP en WMP reageren verschillend op GDT

Raf Beyers overloopt de internationale poederprijzen: “De Europese mageremelkpoederindex (SMP, skimmed milk powder) maakt de voorbije 3 weken ook eerder pas op de plaats, met op 10 november een notering van 2.653 euro/ton. Sinds begin september is de Europese SMP-index zo wel meer dan 20% gestegen. Op de GDT was er een opvallende tweespalt tussen de SMP-prijs en de vollemelkpoederprijs (WMP, whole milk powder). Zo ging mageremelkpoeder daar 2,3% in prijs vooruit. SMP noteerde zo het omgekeerde van vollemelkpoeder, dat 2,7% in prijs daalde. Met een SMP-prijs van 2.536 euro/ton trekt de GDT-prijs richting de Europese prijs. Het verschil van de Nieuw-Zeelandse WMP-prijs van 2.766 euro/ton wordt alleen maar groter, met de Europese prijs van 3.650 euro/ton. De mondiale vraag naar WMP is, vooral door een scherpe daling van de Chinese import, de voorbije weken duidelijk afgenomen.”

Groene kaasprijzen

De Europese kaasprijzen noteren de voorbije 2 weken over heel de linie groen. De cheddarprijzen trokken richting 3.900 euro/ton en mozzarella richting 3.560 euro/ton. Het meest opvallend en een duidelijk stevig gevraagd product is jonge gouda, die vlot richting 4.050 euro/ton gaat. Het is opvallend dat deze nog altijd een eindje boven de cheddarprijs zit.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Markten

Michael Gore: “Als het zo doorgaat, glijden we opnieuw af naar een crisis in de vleesveesector”

Vleesvee Het aantal runderslachtingen staat op een historisch laag niveau. We produceren vandaag de dag minder rundvlees dan in 1970 en als je het aan Michael Gore, afgevaardigd bestuurder van de nationale beroepsvereniging voor slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels (Febev), vraagt is de bodem nog niet in zicht. “We kunnen deze neerwaartse trend alleen stoppen bij de basis: de boer, alsook de tussenschakels in de vleesproductieketen, moeten een eerlijke prijs ontvangen voor hun product. Dat is de impuls die we nodig hebben om de hele keten draaiende te houden.”
Meer artikelen bekijken