Startpagina Bedrijfsnieuws

Milcobelprijs stijgt met 1 euro naar 36 euro/100 l

De Milcobel standaard melkprijs klimt terug naar het niveau van september. De zuivelnoteringen zitten in een opwaartse beweging.

Leestijd : 2 min

De raad van bestuur van zuivelcoöperatie Milcobel besliste tijdens haar vergadering van 21 november over de melkprijs voor november. Milcobel zal voor de lopende leveringen van november een standaard melkprijs hanteren van 36 euro/100 l. Dat betekent een verhoging met 1 euro/100 l ten opzichte van de standaard melkprijs van oktober 2023.

Dit komt overeen met een reëel uitbetaalde melkprijs van 40,12 euro/100 l voor een bedrijf met een vetgehalte van 43 g/l, een eiwitgehalte van 35 g/l en maximale premies voor kwaliteit, duurzaamheid en hoeveelheid. De vet- en eiwitprijs voor november bedraagt 4,7368 euro/kg.

In oktober bedroeg de standaard melkprijs nog 35 euro/100 l en de reëel uitbetaalde prijs 39,09 euro/100 l.

Zuivelmarkten krijgen zuurstof

Na een periode van relatieve rust zetten de zuivelnoteringen nu hun opwaartse beweging verder. De zuivelcoöperatie ziet vandaag verdere stijgingen in de room- en boternoteringen, en – een belangrijke barometer voor de zuivelmarkt – de wei. Ook de prijzen van mozzarella stijgen gestaag.

Deze opwaartse golf is positief bij het vastleggen van de contracten voor het eerste kwartaal 2024; en dus ook voor de Milcobel-leden. Dit resulteert in een belangrijke plus op de melkprijs voor onze melkveehouders.

Enkele belangrijke parameters die bepalend zijn voor de nabije toekomst, worden uiteraard verder van nabij opgevolgd. Het betreft onder meer de vraagsituatie die nog onzeker blijft, en de macro-economische situatie (inflatie, hoge rentes) die samen met de onrust in verschillende exportlanden voor een weinig ideale context zorgt.

Wei-project in samenwerking ARLA Foods Ingredients on track

Binnen Milcobel Premium Ingredients zit alles op schema om vanaf januari 2024 de levering van weiconcentraat (WPC80) op te starten richting Arla Foods Ingredients. Zoals eerder gecommuniceerd, is dit project een belangrijke realisatie binnen de Milcobel-strategie om maximaal in te zetten op toegevoegde waarde.

AV

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken