Startpagina Veeteelt

Kwestie uitstootniveau veeteelt uitgesteld naar 2026

De onderhandelaars van het Europees Parlement en van de Raad hebben op 28 november een voorakkoord bereikt over een pakket regels die de vervuilende uitstoot door grote industriële installaties, ook agro-industriële installaties, moeten terugdringen. De plannen om ook veeteelt hierin op te nemen werd naar 2026 uitgesteld.

Leestijd : 2 min

De inzet van de onderhandelingen was de vermindering van de vervuiling van de lucht, het water en de bodem door grote installaties (meer bepaald met stikstof, ammoniak, kwik, methaan en CO2), die ernstige gezondheidsproblemen met zich mee kunnen brengen, zoals astma, bronchitis en kanker. Het Spaans voorzitterschap van de Raad wijst erop dat de EU tegen 2050 de vervuiling wil terugdringen tot niveaus die niet meer schadelijk zijn voor de mens.

De nieuwe regels verplichten om zo streng mogelijke uitstootniveaus vast te leggen, door de best beschikbare technieken als norm te hanteren. De onderhandelaars kwamen ook overeen de richtlijn uit te breiden naar grote batterijfabrieken en mijnen.

Controverse rond veehouderij

De meeste controverse draaide rond de veehouderij. De Europese Commissie had voorgesteld de richtlijn uit te breiden naar bedrijven met meer dan 150 grootvee-eenheden grootvee voor de hele veestapel. Het Parlement en de Raad onderhandelden maandenlang over een differentiëring per type veehouderij, met daarin een uitzondering voor rundveehouderijen, hoewel die veel methaan en lachgas uitstoten. Dat zijn allebei broeikasgassen die krachtiger zijn dan CO2.

Uitbreiding maatregelen

Uiteindelijk kwamen ze overeen de maatregelen uit te breiden naar industriële varkenshouderijen van meer dan 350 grootvee-eenheden, naar pluimveehouderijen met 280 grootvee-eenheden (300 voor leghennen) en 380 grootvee-eenheden voor gemengde boerderijen. Extensieve boerderijen of veeteelt voor huiselijk gebruik vallen buiten de scope.

Wat runderen betreft, hebben de onderhandelaars de bal in het kamp van de Commissie gelegd. Die moet tegen eind 2026 opnieuw bekijken hoe best kan worden omgegaan met de uitstoot door rundveehouderijen. Ze vragen ook dat aan bedrijven buiten de Europese Unie dezelfde eisen worden gesteld als aan bedrijven binnen de EU.

Het voorakkoord moet nog groen licht krijgen van het Parlement en van de Raad.

Belga

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken