Startpagina Bieten

Gesukkel om laatste bieten te verwerken bij Iscal

Bij Iscal Sugar is de bietencampagne nog niet ten einde. Ze sukkelen er stevig met de verwerking.

Leestijd : 1 min

Door onder meer de voorbije vorstperiodes ging de kwaliteit van de suikerbieten achteruit. Daardoor ging ook de verwerkingssnelheid in de fabriek van Iscal Sugar trager. De filtratie liep er frequent vast.

De fabriek loopt dus niet op volle capaciteit en heeft nog een voorraad ‘oude’ bieten te verwerken én dan moeten er nog ‘verse’ bieten die een bedenkelijke kwaliteit kunnen hebben, aangeleverd en verwerkt worden.

Ophaalstop

Daarom besliste Iscal Sugar om de bieten die nog op het veld staan, niet meer op te halen voor verwerking in de fabriek. Het zou gaan om net geen 300 ha. Ook de bieten die gerooid zijn tijdens of na de vorst van 7 januari worden niet opgeladen.

Voor wat de bieten betreft die gerooid zijn voor de vorst van 7 januari, wordt op sommige hopen kwaliteitsverlies vastgesteld. Indien nodig moet de boer de slechte bieten afschrapen, of zijn landbouwkundige bellen. Het zou hier gaan om 93.000 ton bieten of zo’n 1.095 ha.

Onvrede

De suikerbiettelers die leveren aan Iscal Sugar en hun telersverenigingen zijn niet blij met de gang van zaken. Ze leggen de verantwoordelijkheid bij de suikerfabriek en stellen dat ze zelf niet in de fout gegaan zijn. Met een ‘aalmoes’ laten ze zich niet paaien en er is beraadslaging over verdere acties, vernamen we.

Tim Decoster

Lees ook in Bieten

Ook in Nederland was het een moeizame bietenoogst, maar wel met goede prijzen

Bieten Sandee Akkerbouw BV van de Holding Sandee uit het Nederlandse Onstwedde in het uiterste noorden van Nederland, is tijdens ons bezoek nog volop bezig met de oogst van de resterende 110 ha suikerbieten. “Dit zijn relatief droge percelen, die wij altijd moeten beregenen, maar dit jaar kun je hier wel makkelijk oogsten”, aldus schoonzoon Gjalt Cazemier. “Op de nattere percelen gaat het heel moeizaam dit seizoen.”
Meer artikelen bekijken