Startpagina Granen

Globaal daling bladluisdruk, opvolging percelen nog steeds nodig

Op 13 en 14 november werden door het LCG op verschillende locaties bladluistellingen uitgevoerd. Dit gebeurde in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zestien waarnemingen in wintergerst, 13 waarnemingen in wintertarwe en 1 waarneming in triticale

Leestijd : 4 min

Op nagenoeg alle onbehandelde percelen, zowel wintergerst, wintertarwe en triticale, die ook vorige week werden geëvalueerd werd een (lichte) afname van de bladluisdruk vastgesteld. Desalniettemin zijn er nog enkele percelen met een toenemende bladluisdruk. De situatie is met andere woorden sterk verschillend van perceel tot perceel. Zoals voorgaande weken reeds gesteld, blijft de bladluisdruk echter op veel percelen ondanks een afname nog hoog. Een nauwgezette opvolging per perceel is nog steeds noodzakelijk.

Op de percelen wintergerst varieert de aantasting van 1,8% tot maar liefst 58,7% van de planten bezet met minstens één bladluis. Op de helft van de percelen wintergerst zonder insecticidebehandeling is meer dan 10% van de planten aangetast. Bij 80% van de onbehandelde percelen is meer dan 5% van de planten bezet met bladluizen.

Op twee percelen onbehandelde wintergerst die ook vorige week werden geëvalueerd, werd opnieuw een toename van de bladluizen waargenomen; bij één perceel zelfs een toename van 28% vorige week naar 38% deze week. Beide percelen situeren zich in Oost-Vlaams-Brabant.

Zelfs op een perceel wintergerst gezaaid op 16 oktober komt er nog steeds een zeer hoge bladluisdruk voor, namelijk te Bottelare (Oost-Vlaanderen) met maar liefst 58,7% planten bezet met bladluizen (stadium 2e blad).

Op de percelen wintertarwe varieert de aantasting van 0% tot maar liefst 46% van de planten bezet met minstens één bladluis. Op vier van de 13 onbehandelde percelen is meer dan 10% van de planten bezet met minstens één bladluis, en op nagenoeg de helft van de onbehandelde percelen is meer dan 5% van de planten bezet met bladluizen.

Net als in de wintergerst zijn er ook wintertarwepercelen met zaai rond half oktober die nog steeds een hoge tot zeer hoge bladluisdruk vertonen, zoals te Tielt-Winge in Vlaams-Brabant (zaai 19 oktober, 1e blad, met 29% planten bezet met bladluizen.) en te Landskouter in Oost-Vlaanderen (zaai 12 oktober, 2e blad, met 46% planten bezet met bladluizen.)

De meer gure en regenachtige weersomstandigheden van de voorbije week hebben naargelang het perceel in meer of mindere mate effect gehad op de bladluisdruk.

Zowel de weersomstandigheden als de veldomstandigheden zullen niet gemakkelijker worden om een eventuele insecticidebehandeling uit te voeren. Controleer de percelen en weeg de aantasting, de noodzaak en de mogelijkheid tot bespuiting nauwkeurig af.

Ook op vijf percelen wintergerst met Argento zaaizaadbehandeling werden waarnemingen uitgevoerd. Op deze percelen kwamen op één enkel perceel na nagenoeg geen bladluizen voor.

Wat te doen triticale, spelt, wintergerst en -tarwe?

1. Percelen wintergranen zonder zaaizaadbehandeling tegen bladluizen + Percelen wintergerst zonder tolerante rassen ten aanzien van het dwergvergelingsvirus

Het blijft nog steeds absoluut noodzakelijk alle percelen wintergranen (wintergerst, wintertarwe, triticale, spelt) te controleren van bij de opkomst op de aanwezigheid van bladluizen. Er worden in tegenstelling tot in Wallonië en ondanks de dalende tendens nog steeds hoge aantastingen waargenomen.

De behandelingsdrempel is verschillend naargelang het moment/tijdstip:

- in de herfst wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het moment dat 5% van de planten bezet is met virusdragende bladluizen, m.a.w. 5 planten op 100 bezet met minstens één virusdragende bladluis. Doch we weten in Vlaanderen niet hoeveel % van de bladluizen virusdragend is, bovendien is het niet evident om een globaal beeld te vormen. In deze optiek adviseert CADCO (Wallonië) te behandelen vanaf het ogenblik dat 10% van de planten bezet is met minstens één bladluis, dit is rekening houdend met een bepaalde virulentiegraad van de bladluizen.

- op het einde van de vluchten bij het ingaan van de winter ligt de behandelingsdrempel veel lager, namelijk vanaf het moment dat 1% van de planten bezet is met virusdragende bladluizen, m.a.w. 1 plant op 100 planten bezet met minstens één virusdragende bladluis. Een "winter" impliceert een winter met voldoende winterse weersomstandigheden.

- op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht het aantal.

BSV Hauts-de-France (Frankrijk) adviseert de bladluizen in de herfst te behandelen van het ogenblik dat 10% van de planten bezet is met minstens één bladluis of aanwezigheid van bladluizen gedurende meer dan 10 dagen wat ook het % aangetaste planten is.

Op percelen wintergranen waar reeds een gewasbespuiting met een insecticide werd uitgevoerd dient de bladluisdruk opnieuw opgevolgd wanneer de werkingsduur van de insecticidebespuiting naar zijn einde loopt. De toegelaten middelen zijn niet systemisch en bieden geen bescherming aan de nieuwe blaadjes gevormd na de behandeling, deze percelen kunnen opnieuw aangetast worden door bladluizen.

2. Rassen wintergerst tolerant ten aanzien van het dwergvergelingsvirus

De rassen wintergerst die tolerant zijn ten aanzien van het dwergvergelingsvirus (Rafaela, Domino, …) moeten niet met een insecticide behandeld worden, zelfs al worden er bladluizen waargenomen.

3. Percelen wintergranen met specifieke zaaizaadbehandeling tegen bladluizen

Op percelen behandeld met Argento dient momenteel geen gewasbehandeling uitgevoerd te worden met een insecticide ter bestrijding van bladluizen.

LCG

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken