Startpagina Akkerbouw

Extra mogelijkheid voor invulling van niet-productief areaal in 2024

In het kader van de conditionaliteit binnen het gemeenschappelijke landbouwbeleid zijn landbouwers verplicht om niet-productieve elementen of arealen (NPE’s) aan te houden. Als gevolg van de bezorgdheden die er leven in de sector, laat de Europese Commissie in 2024 een extra mogelijkheid toe op de manier waarop aan deze verplichting moet worden voldaan. Vlaanderen heeft oor voor de bezorgdheden van de landbouwers en maakt van deze mogelijkheid gebruik door hen deze extra optie aan te bieden.

Leestijd : 2 min

Tot nu toe hadden landbouwers voor dit jaar 2 opties om te voldoen aan de verplichting om niet-productief areaal of elementen (NPE) aan te houden:

- minstens 4% van het bouwland als NPE aanhouden of

- minstens 3% van het bouwland als NPE aanhouden, aangevuld tot 7% met vanggewassen (met wegingsfactor 0,3).

Nieuwe optie

Een nieuwe, derde optie houdt in dat landbouwers ook kunnen voldoen aan deze verplichting door het areaal overeenkomstig met 4% van hun bouwland volledig in te vullen met vanggewassen (met wegingsfactor 1) of door 4% niet-productief areaal aan te houden, of een combinatie van beide. Het volstaat om aan 1 van de 3 geboden opties te voldoen.

Concreet houdt de extra optie in dat de landbouwer al kan voldoen wanneer hij op 4% van het bouwland een vanggewas inzaait waarbij 1 ha vanggewas in deze optie ook meetelt als 1 ha, omdat de wegingsfactor voor deze optie verhoogd is naar 1. De landbouwer mag ook de 4% invullen door een combinatie te maken van vanggewassen met (bestaande) NPE (1 m teeltvrije strook, houtkanten, heggen, akkerranden en bufferstroken, braak, …). Deze optie vormt dus een aanzienlijke versoepeling.

Bij het openstellen van de verzamelaanvraag zal de landbouwer de pagina ‘niet-productieve elementen en arealen’ kunnen raadplegen zodat hij/zij kan zien aan welke van de 3 opties men voldoet of hoeveel extra vanggewas of NPE nog moet aangelegd worden.

Meer informatie over de invulling van deze norm kan je vinden in de infofiche over biodiversiteit op landbouwbedrijven (GLMC 8).

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken