Startpagina Veeteelt

Kamercommissie geeft groen licht om dieren in grondwet op te nemen

De commissie Grondwet van de Kamer heeft op 20 maart het licht op groen gezet om dieren in de grondwet op te nemen. Kamerlid Kristof Calvo (Groen) spreekt van een belangrijke stap inzake dierenwelzijn: "Dieren zijn belangrijk in onze samenleving. Nu erkennen we ze voluit als levende wezens met gevoelens."

Leestijd : 2 min

De tekst werd unaniem goedgekeurd, min 3 onthoudingen van Hervé Rigot (PS), Servais Verherstraeten (cd&v) en Patrick Dewael (Open Vld).

Het voorstel brengt de bescherming van dieren onder in artikel 7 bis van de grondwet en luidt letterlijk: "Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel."

Eerder werd het voorstel al goedgekeurd in de senaat. Binnen enkele weken kan het definitief goedgekeurd worden, als een tweederdemeerderheid in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt gevonden.

Lang proces

"De grondwet aanpassen is niet eenvoudig en een lang proces. We zijn heel blij met de brede steun bij de collega's in de Kamercommissie. Het is een volgende stap voor dierenwelzijn, maar daarmee is het werk niet af", zegt Calvo. "We hopen ook op een ruime steun in de plenaire van de Kamer."

Ook dierenrechtenorganisatie Gaia is tevreden met de goedkeuring. "Het lijdt geen twijfel dat dieren opnemen in de grondwet een legitiem antwoord is op de breed gedragen maatschappelijke vraag naar een steeds betere bescherming van dieren in onze samenleving", zegt voorzitter Michel Vandenbosch in een persbericht. "We roepen alle kamerleden op om dit wetsvoorstel te steunen tijdens de stemming in de plenaire vergadering."

Belga

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken