Startpagina Bieten

Het Bieteninstituut geeft stikstofadvies voor suikerbieten

Het Bieteninstituut (Kbivb) tracht in samenwerking met enkele partners stikstofadviezen te geven om dit voorjaar een gerichte bemesting in suikerbieten uit te voeren.

Leestijd : 2 min

De laboratoria aangesloten bij het Requasud-netwerk hebben, in samenwerking met de Tiense Suiker (in het kader van het project Mont-Blanc) en het Kbivb, 121 bodemmonsters geanalyseerd voor de bepaling van de gemiddelde stikstofprofielen voor de teelt van suikerbieten.

De profielen zijn dit jaar gekenmerkt door extreme neerslaghoeveelheden. De datum en omstandigheden van de inzaai van de groenbedekkers beïnvloeden sterk de bodemprofielen. Dit leidt tot variabele gehalten.

Gemiddelde adviezen

De gemiddelde bemestingsadviezen na een graangewas waarbij het stro werd afgevoerd, zonder organische bemesting bedraagt 130 eenheden stikstof (N/ha). Na het toedienen van runderstalmest of kippenmest wordt dit respectievelijk nog 80 of 70 eenheden N.

Na een graangewas waarbij het stro werd ingewerkt en er een organische bemesting gebeurde, luidt het advies om nog 100 eenheden N toe te dienen. Zonder een organische of minerale bemesting loopt het advies in dit geval op tot 150 eenheden N.

De onderzoekers raden sterk aan om na een voorvrucht aardappelen, vlas, maïs of peulgroenten (erwt, bonen), een individuele analyse te laten uitvoeren.

Richtlijn

Het gemiddeld voorgesteld advies moet beschouwd worden als een richtlijn. Een gepersonaliseerde analyse van het perceel blijft de meest relevante aanbeveling in het geval van snelwerkende organische meststoffen (drijfmest, stalmest) of organische meststoffen waarvan het gedrag in de bodem moeilijker te voorspellen is (compost, digestaten en slib van diverse aard).

Een te hoge bemesting in vergelijking met een beredeneerde bemesting verhoogt het risico op overschrijding van het nitraatresidu. Dit heeft een negatief effect op het suikergehalte en de bedrijfsrendabiliteit.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw landbouwkundige dienst.

Kbivb, TD

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken