Startpagina Bieten

Vernietig snel de haarden van virale vergelingsziekte

Het Bieteninstituut (KBIVB) raadt aan om snel de haarden van virale vergelingsziekte te bestrijden. Hiernaast raadden ze aan om net niet te snel te starten met de zaaibedbereiding bij de teelt van suikerbieten.

Leestijd : 2 min

De modellen van onze Engelse en Franse buren voorspellen een jaar met een vroege opkomst van bladluizen en een hoog risico op vergelingziekte in de suikerbietenteelt.

Om dit risico te verminderen, is het essentieel om 2 types vergelingsziekte haarden met een hoog risico te vernietigen: de opslag van bietenwortels in reinigingshopen en de opslag van bietenresten in volgteelten. Er moeten dus 2 maatregelen worden genomen. Enerzijds is dit ervoor zorgen dat je de grond van de reinigingshopen zo snel mogelijk omdraait (als de grond voldoende droog is). Vernietiging met glyfosaat is ook mogelijk onder de regelgeving voor ‘tijdelijk onbeteelde landbouwgrond’.

Anderzijds, als je bietenopslag merkt in granen die nog niet zijn vernietigd door onkruidbestrijding, gebruik dan een herbicide voor breedbladige onkruiden. Voor Conviso Smart bieten zijn sulfonylureas-middelen niet effectief. Controleer het gebruik altijd op Fytoweb.be

Oppervlakkig verdichte percelen

Als gevolg van de hevige regenval van de afgelopen maanden zien ze bij het Bieteninstituut grote verschillen in de bodemstructuur van de percelen bestemd voor bieten en cichorei, soms zelfs binnen hetzelfde bedrijf. Veel percelen zijn aan de oppervlakte ‘verdicht’ en lijken op eerst zicht droger dan ze in werkelijkheid zijn!

Waar de vorige oogst plaatsvond onder moeilijke omstandigheden en waar het nog niet mogelijk was om de bodem optimaal te bewerken, wordt vaak verdichting vastgesteld. Op andere percelen is er een betere bodemstructuur dankzij de juiste grondbewerking en de goede ontwikkeling van tussenteelten, in combinatie met de vorst van half januari.

Controleer voor aanvang van de werken met een spade de toestand van de bodem! De oppervlakkige laag moet verkruimelen (zaaibed) en de dieper gelegen aarde mag niet in een compacte blok blijven liggen als je deze voor je uitwerpt (vochtige grond is gevoeliger voor verdichting)! Het is belangrijk om de verdichting niet te verplaatsen naar diepere natte lagen. Grondbewerkingsfouten hebben een negatieve invloed op de veldopkomst en de wortelontwikkeling en kosten van de opbrengst.

KBIVB, TD

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken