Startpagina Bedrijfsnieuws

Milcobel kondigt reorganisatie aan

Op een Bijzondere Ondernemingsraad kondigde zuivelcoöperatie Milcobel de intentie aan om haar organisatie de komende maanden te hervormen om het bedrijf efficiënter en weerbaarder te maken voor de toekomst.

Leestijd : 3 min

De verschillende zuivelunits binnen het bedrijf zouden worden geïntegreerd en de poederactiviteiten gedeeltelijk teruggeschroefd. Dit is onder andere noodzakelijk na de verliescijfers in 2023. Helaas betekent dit dat tot 130 posities zouden kunnen verdwijnen. De consultatiefase wordt zo snel mogelijk opgestart.

Uitdagingen in de zuivelmarkt

2023 was een bijzonder moeilijk zuiveljaar. Een zeer turbulente globale zuivelmarkt, zowel aan vraag- als aan aanbodzijde, noopt tot meer flexibiliteit. Aan de vraagzijde brengt een steeds globalere zuivelmarkt meer geopolitieke en economische onzekerheden. Aan aanbodzijde leidt de sterk toegenomen regelgeving rond landbouw en veehouderij in Europa en België tot een krimpende melkplas, waardoor rekening moet gehouden worden met een dalende melkaanvoer.

Daarnaast zijn de kosten voor energie, grondstoffen en diensten sterk gestegen, en nam ook de loonkost sterk toe gezien de verplichte indexering van 11%. Kosten die niet meteen doorgerekend konden worden. Een belangrijke financiële impact kwam van de moeizame implementatie van een ERP-softwarepakket (SAP) in de afdeling ‘Consumer Products’ die tot een hoge eenmalige kost heeft geleid. Dit voorval legde daarenboven ook de noodzaak bloot om een andere organisatiestructuur te implementeren om zo meer synergiën te kunnen realiseren.

Milcobel sloot het jaar af met een nettoverlies van 11,6 miljoen euro op een omzet van 1,315 miljard (3,7% minder dan het jaar ervoor).

Daar tegenover vallen er zeker ook positieve tendensen te noteren. Milcobel investeerde in een geslaagd partnership met ARLA voor een hogere valorisatie van de wei van de mozzarellafabriek in Langemark. Dochteronderneming Ysco zette een sterke prestatie neer en de raspactiviteiten van Kaasbrik rendeerden sterk.

Naar een efficiëntere organisatie

Om de winstgevendheid van de onderneming te herstellen en de organisatie klaar te maken voor de toekomst, heeft Milcobel de intentie om haar zuivelunits (Premium Ingredients en Consumer Products) te integreren, om dankzij een vlakkere structuur efficiënter samen te werken.

Verder heeft Milcobel de intentie om de poederactiviteiten in Kallo gedeeltelijk terug te schroeven, met name in de 2 kleinere poedertorens, en dit vanaf september 2024. Dit is een rechtstreeks gevolg van de krimpende melkplas en de lage zuivelnoteringen voor poeder. Melkpoeder zou dan voornamelijk nog geproduceerd worden op de meest recente hoogtechnologische installatie. Milcobel staat uiteraard open voor een eventuele herbestemming van deze poederinstallaties, bijvoorbeeld voor het verwerken van plantaardige alternatieven of het produceren voor derden.

Bij deze reorganisatie zouden tot 130 posities verloren gaan, voornamelijk bedienden en kaderleden, alsook arbeiders uit de poederproductieafdeling te Kallo. Milcobel begrijpt dat dit onzekerheid met zich meebrengt, en hoopt zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven aan haar medewerkers. De consultatie- en informatieronde met de sociale partners wordt daarom zo snel mogelijk opgestart en Milcobel engageert zich tot een constructief sociaal overleg. Milcobel hecht er veel belang aan om deze reorganisatie zo respectvol mogelijk te laten verlopen.

Milcobel zet ook in op andere maatregelen om de kosten te drukken, zoals het niet uitbetalen van managementbonussen over 2023, het beperken van nieuwe vacatures en het terugbrengen van het aantal externe consultants.

Blik op de toekomst

Milcobel zet in op de toekomst en is overtuigd dat de voorgestelde reorganisatie zal leiden tot meer efficiëntie en flexibiliteit waardoor het beter zal kunnen inspelen op de markt. Milcobel blijft dan ook investeren in het Belgische coöperatieve zuivelverhaal. Dat betekent onder meer het blijven inzetten op een betere verwaarding van de melk in producten die maximaal renderen. Daarvoor bekijkt Milcobel mogelijke uitbreidingsplannen voor de kaasraspactiviteiten in Halen (Kaasbrik). Ook de samenwerking met Arla Foods Ingredients voor het valoriseren van de weistroom in hoogwaardige producten voor farmaceutische toepassingen, baby- en sportvoeding, is een mooi voorbeeld van meerwaardecreatie voor de leden-melkveehouders. Milcobel houdt ook voortdurend de vinger aan de pols om te kunnen inspelen op nieuwe kansen in de markt, onder meer voor de raspactiviteiten, de productie van mozzarella, en de focus op consumentenproducten (eigen merken en grootdistributie).

Milcobel

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken