Startpagina Actueel

Europese Raad geeft groen licht voor herziening van het GLB

De Raad heeft op maandag 13 mei een gerichte herziening aangenomen van bepaalde basishandelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het is een reactie op de bezorgdheid die landbouwers de afgelopen maanden hebben geuit

Leestijd : 2 min

De herziening houdt ook rekening met de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen, zoals de Russische invasie van Oekraïne en extreme weersomstandigheden.

“Deze gerichte herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een concreet resultaat van onze inspanningen om te zorgen voor meer eenvoud en minder administratieve lasten voor landbouwers. Deze goedkeuring komt slechts 2 maanden nadat de Commissie het voorstel heeft ingediend en laat duidelijk zien dat we onze beloften aan de Europese landbouwers nakomen”, aldus David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België

Belangrijkste elementen van de herziening

De herziening heeft betrekking op bepaalde elementen van de verordening strategische GLB-plannen en de verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (de horizontale verordening). Het is een antwoord op problemen die zich in het eerste jaar van de uitvoering van het nieuwe GLB hebben voorgedaan.

De herziene regels zorgen voor minder administratieve rompslomp en meer flexibiliteit om aan bepaalde milieu-voorwaarden te voldoen, en zorgen voor een voorspelbaar kader voor landbouwers.

De tekst toont een zorgvuldig evenwicht tussen de noodzaak om de duurzaamheids-ambities uit het huidige GLB te behouden, en tevens effectief en snel tegemoet te komen aan de problemen van de landbouwers.

Volgende stappen

De wet zal nu worden ondertekend door de vertegenwoordigers van de Raad en het Europees Parlement en wordt vervolgens bekendgemaakt in het Publicatieblad. Op de dag na de bekendmaking, eind mei, treedt de wet in werking.

Een aantal van de nieuwe regels met betrekking tot milieu-voorwaarden voor het claimjaar 2024 zullen de landbouwers met terugwerkende kracht kunnen toepassen.

Achtergrond

Tijdens zijn zitting van 26 februari 2024 heeft de Raad Landbouw en Visserij zijn politieke wil bevestigd om doeltreffend te reageren op de door de landbouwers geuite zorgen, en heeft hij de Commissie verzocht met een voorstel te komen om de GLB-verordeningen doelgericht te wijzigen.

Op 15 maart 2024 heeft Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski het Commissievoorstel gepubliceerd.

Het Europees Parlement heeft ermee ingestemd het dossier volgens zijn ‘urgentieprocedure’ te behandelen en is op 24 april 2024 tot overeenstemming gekomen om het pakket goed te keuren.

De extreem korte tijd tussen de publicatie van het voorstel door de Commissie en de formele goedkeuring ervan door de Raad toont de inzet van de 3 instellingen om snel iets te doen aan de huidige situatie van de Europese landbouwers.

Lees ook in Actueel

PAS-reeks (13): Ammoniakemissiereductie op varkensbedrijven

Milieu In dit dertiende artikel van de PAS-reeks geeft het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een overzicht van de maatregelen die in de varkenshouderij kunnen ingezet worden om de beoogde reductiedoelstellingen te realiseren. Daarnaast worden een aantal aandachtspunten meegegeven.
Meer artikelen bekijken