Startpagina Bieten

Behandel tijdig tegen onkruid en slakken in bieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) bemerkt dat de voorbije weersomstandigheden hebben bijgedragen aan een snelle opkomst en ontwikkeling van de onkruiden in bietenvelden. Ze benadrukken dat onkruid behandeld moet worden van zodra het zichtbaar is.

Leestijd : 3 min

Voor de onkruidbestrijding verwijst het KBIVB naar het FAR-systeem. Zo’n 6 à 8 dagen na de eerste FAR-behandeling wordt aanbevolen om de tweede FAR uit te voeren.

Om over deze bespuiting te beoordelen, raadt het KBIVB aan om je percelen te bezoeken om het ontwikkelingsstadium van het onkruid te beoordelen. Het is belangrijk dat onkruid zich niet verder ontwikkelt dan het kiemlobstadium. Op basis van je observaties moet je de tweede FAR aanpassen aan de aanwezige flora.

In het kiemlobstadium van de onkruiden kan de dosis ‘Betanal’ van 0,6- 0,8 l/ha behouden worden. Als de onkruiden hun eerste bladeren vormen zal de dosis opgedreven worden naar 0,8 – 1 l/ha. ‘Tramat’ blijft behouden bij 0,2 l/ha.

In aanwezigheid van hondspeterselie kan ‘Goltix’ vervangen worden door Kezuro of Goltix Queen (0,9 l/ha). Vanaf FAR2 en een homogene veldopkomst kan er aan het basismengsel, in aanwezigheid van varkensgras, uitstaande melde en hondspeterselie, 20g Safari toegevoegd worden; in aanwezigheid van melganzenvoet, zwaluwtong en bingelkruid kan vanaf het 2-bladstadium van de bieten 30cc ‘Centium’ (clomazone) toegepast worden.

In aanwezigheid van uitstaande melde kan lenacil (‘Venzar’) aan max. 75 g actieve stof/ha toegevoegd worden vanaf het 2-bladstadium van de bieten. Meng nooit lenacil en clomazone.

Een behandeling ’s ochtends vroeg bij hoge luchtvochtigheid geeft een beter resultaat.

Conviso One systeem

Als je Smart rassen hebt gezaaid, tolerant voor het herbicide Conviso One, is het belangrijk de bieten te behandelen zodra de onkruiden zoals melganzenvoet, uitstaande melde of ereprijs het 2-bladstadium bereiken. Behandel een mengsel met: 0,5l Conviso One + 1l ‘Betanal’ + 0,2l ‘Tramat500’ + 0,5l olie per hectare. Toevoegen van partners is verplicht. Wacht zeker niet tot dat de onkruiden 4 bladeren gevormd hebben alvorens te behandelen!

Behandel opnieuw na ongeveer 14-20 dagen in functie van de aanwezigheid en ontwikkeling van de onkruiden en bieten.

Ook in het Convisio One systeem biedt een behandeling ’s ochtends vroeg bij hoge luchtvochtigheid een beter resultaat.

Reinig zorgvuldig uw spuittoestel

Nu de onkruidbestrijding op volle toeren draait wilt het KBIVB eraan herinneren dat het essentieel is om het spuittoestel tussen de behandelingen in de verschillende teelten goed te spoelen en te reinigen. Het verkeerd spoelen en reinigen van je spuittank kan ernstige gevolgen hebben. Producten gebruikt in andere gewassen (granen, vlas, aardappelen, …) kunnen fytotoxisch of zelfs dodelijk zijn voor bieten, zelfs bij zeer lage concentraties.

Het beste advies is om het spuittoestel te spoelen met zuiver water, zoals meestal wordt aanbevolen, en daarna te reinigen met een geschikt product. De filters, doppen, leidingen en ook de vultrechter moeten zorgvuldig worden gereinigd. De reiniging moet bij voorkeur zo snel mogelijk na het einde van de behandeling worden uitgevoerd om afzetting in de tank, spuitdoppen en het voedingscircuit te voorkomen.

Houd u tot slot bij de verschillende reinigingswerkzaamheden aan de geldende voorschriften (plaats, bufferzone, enzovoort).

Frequente aanwezigheid van slakken

Schade door slakken in suikerbieten en cichoreivelden blijft actueel. Deze doet zich voor op opgekomen planten, aan de kiem van de plant in de grond of aan de kiembladeren. De meest getroffen percelen zijn ploegloos, maar ze worden ook aangetroffen in geploegde gronden. Wees waakzaam en ga regelmatig je percelen bekijken.

In aanwezigheid van schade zal men producten op basis van metaldehyde of ijzerfosfaat strooien. Blijf waarnemen en herhaal de behandeling indien nodig in functie van de neerslag en de ontwikkeling van het gewas.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Reageer snel op onkruiden in bietenpercelen

Bieten Het Bieteninstituut (KBIVB) waarschuwt om snel te reageren op de aanwezigheid van onkruiden in suikerbietvelden. Verder bemerken ze dat we opnieuw met een late uitzaai van bieten kampen.
Meer artikelen bekijken