Startpagina Actueel

Europa bezint over aanpak landbouwcrisissen

Europese landbouwministers reflecteerden tijdens de Landbouwraad van 27 mei over de Europese aanpak van crisissen in de landbouwsector. “De risico’s gaan enkel maar toenemen. We moeten ons proactief opstellen”, zei Eurocommissaris McGuinness.

Leestijd : 2 min

Tijdens de Landbouwraad van 27 mei keken Europese landbouwministers terug op hun aanpak van de crisis in de landbouwsector. Zo trad de aanpassing van het GLB op 25 mei in werking. Een aantal maatregelen staan nog in de steigers, zoals de stichting van een Europees prijzenobservatorium voor de agrovoedingssector en een herziening van de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken.

Tegelijk bezonnen de ministers over hoe Europa landbouwcrisissen in de toekomst beter kan aanpakken. “Vandaag hebben we nagedacht over manieren om toekomstige crisissen in de landbouwsector te voorkomen en ook over hoe we ze beter kunnen aanpakken, zodat onze boeren zich kunnen concentreren op wat ze het beste kunnen: voedselzekerheid garanderen en voedsel van hoge kwaliteit op de Europese tafels brengen”, aldus federaal landbouwminister David Clarinval (MR), die de vergadering voorzat.

Reactieve en proactieve maatregelen

Verschillende crisissen teisteren de voedselzekerheid en stabiliteit van de sector. De gevolgen van klimaatverandering zorgen voor extreme droogte in Cyprus en in andere Mediterrane landen of voor de overmatige regenval in onze streken. De inval van Rusland in Oekraïne en andere geopolitieke crisissen verstoren de markt. “De risico’s gaan enkel maar toenemen en landbouwers hebben voorspelbaarheid en stabiliteit nodig. We moeten ons dus proactief opstellen”, zei Commissaris voor Financiële Stabiliteit Mairead McGuinness.

Daarvoor zijn goed functionerende noodinstrumenten nodig, die nog eens voldoende financiering moeten krijgen. “Waar er nog rek in zit en financiering mogelijk zou zijn, staat nog ter discussie”, gaf Clarinval aan.

De lidstaten hebben benadrukt dat een flexibele en veerkrachtige benadering nodig is, waarbij ruimte gelaten wordt voor de eigenheid van de lidstaten. Droogte in het zuiden van Europa kan niet op dezelfde manier aangepakt worden als de natte omstandigheden hier. Ook mogen nieuwe maatregelen van de ministers de administratieve last voor de producenten niet verhogen.

Verder werd gewezen op het belang van onderzoek en innovatie om de sector robuuster te maken. Nieuwe teelten en teeltmethodes zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen een veranderend klimaat. De afhankelijkheid van invoer van voedselproducten en productiemiddelen, zoals meststoffen en diervoeder, uit derde landen moet verkleinen.

“We zullen rekening houden met de feedback van vandaag, zodat we tegen het einde van het Belgische voorzitterschap (n.v.d.r. 30 juni) conclusies kunnen aannemen over de toekomst van de landbouw in de EU”, besluit Clarinval.

ThD

Lees ook in Actueel

PIBO-campus toont beloftevolle akkerbouwrassen

Granen Op de proefveldrondgang van PIBO-campus in Tongeren bezochten we de rassenproeven wintergerst en -tarwe en het suikerbieten- en cichoreiperceel. Er was ook aandacht voor het Leader-project ‘Bouwen aan een betere bodem’ en voor het Platteland Plus-project ‘Hier groeit uw brood’.
Meer artikelen bekijken