Startpagina Bieten

De nieuwe suikerfabriek van Seneffe verwerkt de eerste bieten vanaf 2021

Het project om een nieuwe suikerfabriek te bouwen door en voor suikerbietplanters is goed op weg. Het wordt concreet en daarbij wordt momenteel rond vier aspecten gewerkt. Deze derde suikerspeler in België vat zijn eerste campagne aan in september 2021.

Leestijd : 3 min

Managing director van het consultantbureau Innovity, Jean-François Gosse, onthulde exclusief voor onze collega’s van Le Sillon Belge de nieuwste ontwikkelingen in het project dat ‘Serres’ wordt genoemd.

Alvorens in detail in te gaan op de nieuwste ontwikkelingen in dit dossier, herhalen we dat de bouw en de exploitatie van deze nieuwe suikerfabriek in de vorm van een landbouwcoöperatie in België plaats heeft. Initiatiefnemer hiervoor is de Waalse telersvereniging van suikerbietplanters. Zo kunnen planters mee genieten van de meerwaarde die hun teelt met zich meebrengt verderop in de verwerking. Om het project verder tot stand te laten komen moet deze hele revolutie de steun krijgen van de landbouwers.

Een sterke betrokkenheid van de producenten

Op 15 december van vorig jaar hebben meer dan 1.750 landbouwers een formulier ingezonden met de intentieverklaring om zich te engageren voor een brutosuikerbietvolume van 1.500.000 ton. Hiermee is het minimumvolume bereikt dat nodig was om een industriële en economische optimalisatie van een nieuwe fabriek te bekomen, zo legt Jean-François Gosse uit, managing director van het consultantbureau Innovity, die belast is met de studie omtrent dit project.

Een benadering via vier aspecten

Op basis van het voorgaande evolueert het project, dat ‘Serres’ genoemd wordt, na de haalbaarheidsstudie nu naar de benadering van het project via vier aspecten: administratie, industrie, financieel en commercieel.

Op het administratieve vlak gaat de coöperatieve van de planters zich aansluiten bij de vereniging van Waalse bietenplanters (ABW) om het project te dragen. Het is deze coöperatie die hoofdaandeelhouder is van de toekomstige suikerfabriek van Seneffe. Het studiebureau ABV Development is weerhouden om het traject van toelatingen en vergunningen te regelen.

Jean-François Gosse: “Door de sterke toewijding van de landbouwers is het project van een nieuwe suikerfabriek aan de tweede fase toegekomen.”
Jean-François Gosse: “Door de sterke toewijding van de landbouwers is het project van een nieuwe suikerfabriek aan de tweede fase toegekomen.” - M. de N.

Wat het industriële aspect betreft, zet het bedrijf De Smet Engineers en Contractors zijn werk verder om de fabriek in detail uit te tekenen en vooral om ze optimaal te maken op energetisch en milieukundig vlak. Hierbij verwijzen we ook naar ons artikel in Landbouwleven van 3 november 2017, waarin werd uitgelegd dat de toekomstige suikerfabriek van Seneffe de meest performante wil zijn op economisch en milieukundig vlak.

Ten opzichte van het oorspronkelijke project zijn er nog enkele aanvullingen gedaan om de fabriek nog concurrentiëler te maken. Zo is er als warmtebron overgegaan van steenkool op gas omdat de emissies hiervan nog lager zijn. Wat de duur van de campagne betreft, is men nog van visie gewijzigd en is er nu de ambitie om alle bieten voor de volle honderd procent te verwerken tijdens de campagne, omdat dit duurzamer uitkomt op het energetisch vlak.

Het derde aspect, het strategisch en financieel businessplan, is voorgesteld aan de Europese investeringsbank, aan de Waalse regionale investeringsmaatschappij en aan de belangrijkste commerciële banken van België. Zij zijn allen begonnen met de analyse van het dossier in interactie met het projectteam.

Jean-François Gosse legt verder uit dat het projectteam hun contacten op het terrein gevoelig vergroot en dat ze signalen krijgen dat er wel degelijk interesse is in een markt die zeer volatiel is en op zoek is naar nieuwe evenwichten, na de afschaffing van de quota.

Nog altijd in Seneffe, maar op een andere locatie

Na overleg met de Intercommunale voor economische ontwikkeling van Henegouwen (Idea) werd een nieuwe site gekozen voor de bouw van de nieuwe suikerfabriek.

De nieuwe locatie ligt nog steeds in de gemeente Seneffe, maar vijf kilometer verderop dan de oorspronkelijk voorziene site.

Er is van locatie gewijzigd omdat er toch tegen twee moeilijkheden werd gelopen bij de oorspronkelijke inplanting van de suikerfabriek. Zo zouden de bezinkingsbekkens in landbouwgebied liggen met een landschappelijk waardevol karakter. Een tweede struikelblok was de ligging dicht tegen de industriezone Seneffe-Manage. Hier bestond het risico om op piekmomenten voor een verkeersinfarct te zorgen.

De nieuwe inplantingszone voor de suikerfabriek is gelegen in de industriezone van Feluy in de gemeente Seneffe. Volgens de managing director van Innovity is dit een veel gunstigere situatie. De nieuwe site is uitgebreider, ze biedt 14 ha voor de fabriek en nog eens 10 ha aangrenzend voor de bezinkingstanks, dit alles in industriezone. De toekomstige fabriek ligt ook dicht bij het hogedruk gasnetwerk van Fluxys. Dit is nodig om het energetisch rendement van de suikerfabriek te verhogen. Bovendien is de bereikbaarheid veel eenvoudiger.

Naar M. de N.

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken