Startpagina Actueel

Plan voor betonstop heeft betere data en meer monitoring nodig

De plannen van de Vlaamse regering over de invoering van de zogenaamde "betonstop" moeten ondersteund worden met meer data en moeten tegelijk ook een beter opvolgingssysteem voorzien. Dat zegt de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) in een advies aan Vlaams minister van van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

Leestijd : 2 min

De Mobiliteitsraad schaart zich in het advies achter een hele reeks principes die in het Witboek zijn opgenomen. Maar de MORA stipt wel aan dat het plan ondersteund moet worden door voldoende correcte data en gericht flankerend onderzoek. Dat blijkt evenwel niet altijd het geval te zijn. "Het is voor de MORA niet altijd duidelijk op welke primaire data bepaalde aannames en toekomstvoorspellingen gebaseerd zij n. Het B RV moet transparant zijn in zijn wetenschappelijke onderbouwing en zo veel mogelijk vertrekken van actuele data", zo vermeldt het advies.

Daarnaast onderstreept het rapport ook dat er adequate monitoring moet worden voorzien. "Hoewel in het kader van de monitoring- en evaluatierapporten binnen het beleidsplan gesproken wordt over het geven van 'een periodieke stand van zaken', vermeldt het Witboek BRV nergens met welke regelmaat de indicatoren gemonitord, geëvalueerd of gepubliceerd worden."

Voorts vermeldt het advies ook dat het voornemen om Vlaanderen uit te spelen als logistieke regio op een te enge manier wordt ingevuld. Zo wordt benadrukt dat er beter geanticipeerd moet worden op ontwikkelingen die zich nu al hebben ingezet, zoals de groei van de e-commerce, de transitie naar een circulaire economie en de uitstap van lidstaten uit de EU. "Het Witboek BRV geeft een aantal trends aan evenals het belang van daarop in te spelen, maar werkt niet uit hoe dat zal gebeuren", vermeldt het advies. "De Raad dringt erop aan om zo snel mogelijk de kennis over verwachte ontwikkelingen in ruimtelijke en beleidsmaatregelen om te zetten."

Belga

Lees ook in Actueel

Zuivelindustrie vraagt rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte

Melkvee De zuivelindustrie stond in 2022 voor gigantische uitdagingen. Daarbij was het doorrekenen van de sterk gestegen prijzen voor melk en andere grondstoffen alvast de lastigste uitdaging. Zo steeg de melkprijs op 1 jaar tijd met 47%. De onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende melk in de toekomst weegt op de sector.
Meer artikelen bekijken