Startpagina Akkerbouw

Chipsrassen beproefd in 2017

Na de resultaten van de rassenproeven frietaardappelen geven we deze week de uitslag van de chipsrassen die in proef lagen. Er werd vooral met gekende rassen gewerkt, maar ook een nieuweling duikt op in de rassenproef.

Leestijd : 5 min

In Poperinge werden enkele gekendere chipsrassen beproefd. Het ging om de rassen Lady Claire en VR808 die het grootste areaal innemen in Vlaanderen. Daarnaast lagen ook nog Crisps4All en Heraclea mee aan. Enkel Heraclea is vatbaar voor aardappelcystenaaltjes. De rest kent een resistentie tegen Globodera Ro1.

Lady Claire aanzien we nog steeds als dé referentie binnen de chipsrassen, maar haalde wel duidelijk de laagste netto-opbrengst (+35mm zonder uitval) ten gevolge van de droogte in het voorjaar. Bijna de volledige oogst behoorde wel tot de gewenste sortering 35-70mm. Heraclea en VR808 haalden duidelijk de hoogste opbrengst die zo’n 50% hoger lag in vergelijking met Lady Claire. Bij deze twee rassen waren de knollen wel vaker té grof. Crisps4All scoorde ook 29% hoger dan de referentie.

Op vlak van onderwatergewicht scoorde Crisps4All (441 g/5kg) het hoogst en Heraclea het laagst (395 g/5kg). Toch lag de blauwgevoeligheid van Crisps4All het laagst in Poperinge (maar toch nog 282). Van VR808 is zijn hoge blauwgevoeligheid een gekend fenomeen (352). In Poperinge haalt VR808 duidelijk de mooiste chipskleur, op ruimere afstand gevolgd door Heraclea. Op vlak van uitzicht van de chips is Heraclea dan weer duidelijk de beste, maar ook Lady Claire en VR808 scoren (zeer) goed. VR808 scoort uiteindelijk het beste voor smaak. Crisp4All is op alle drie aspecten van de chipskwaliteiten het slechtst en is ook het gevoeligst voor schurft.

In 2017 werden nieuwe chipsrassen aangeplant in Waterland-Oudeman en Zonnebeke. In Waterland-Oudeman lag de bruto-opbrengst voor de chipsrassen iets lager in vergelijking met Zonnebeke. Op vlak van onderwatergewicht was er weinig verschil. De hoogste blauwgevoeligheid werd duidelijk gevonden in Waterland-Oudeman. De verschillen qua chipskleur en uitzicht tussen de locaties waren minimaal. De smaak van de chips was wel duidelijk beter in Zonnebeke.

chipsopbrengsttabel

Lady Claire

Het middenvroege chipsras Lady Claire bleef ook nog het referentieras in de rassenproeven van Waterland-Oudeman en Zonnebeke. Lady Claire kende een vlotte opkomst, maar was wel het snelst afgerijpt. Het is nu ook éénmaal het meest vroegrijpe ras in proef. Er werden 5,2 stengels en 16 knollen per struik gevormd.

De netto-opbrengst (+35mm zonder uitval) lag op 52,9 ton/ha met 97% in de sortering 35-70mm (weinig knollen in de sortering +70mm). De proefopbrengst van 2017 is vergelijkbaar met een ‘praktijkopbrengst’ van 42,3 ton/ha (na aftrek van 20% voor invloed van kopakkers, spuitsporen, …). Dit is voor beide locaties de laagste opbrengst. Net zoals bij de andere chipsrassen was de hoeveelheid uitval verwaarloosbaar.

Lady Claire haalde op beide proefplaatsen een onderwatergewicht van 425 g/5kg en dit met een blauwgevoeligheidsindex van ‘slechts’ 166. Op vlak van zowel chipskleur als smaak haalde Lady Claire de beste score. Dit was ook zo voor het algemeen uitzicht van de chips (samen met Levinata).

Levinata

Levinata lag voor het tweede jaar op rij aan in de rassenproeven. Dit ras kende de snelste opkomst én startte het laatst met afrijpen. Levinata vormde slechts 12 knollen per struik (en ook heel weinig stengels).

In de sortering +35 mm haalde dit ras een meeropbrengst van 25% t.o.v. Lady Claire. Maar door zijn lage knolaantal waren de knollen (te) grof uitgegroeid. Dit resulteerde dan weer in een minopbrengst van 1% t.o.v. de referentie in de sortering 35-70mm. In 2016 werd dezelfde trend waargenomen.

Het onderwatergewicht kwam uiteindelijk op 427 g/5kg. Dit is vergelijkbaar met Lady Claire, maar zijn blauwgevoeligheid ligt beduidend lager met een index van slechts 82. Dit is, net zoals in 2016, opvallend laag. Voor uitzicht van de chips haalde Levinata eenzelfde zeer goede score als de referentie. Voor chipskleur en de smaak scoorde Levinata als tweede beste. Hiermee worden de resultaten op vlak van kwaliteit bevestigd t.o.v. 2016.

Pirol

Pirol is een ras die enkele jaren geleden reeds in proef lag en na een korte onderbreking omwille van pootgoedproblemen terug aan een opmars bezig is in de praktijk. Vandaar dat deze variëteit terug in de proeven werd opgenomen. Pirol kende een zeer trage opkomst en een gemiddelde afrijping. Het vormde maar liefst 6,3 stengels per struik. Het aantal knollen per struik was dezelfde als van Lady Claire namelijk 16.

De voorjaarsdroogte oefende op sommige rassen toch een kleine invloed uit richting netto-opbrengst.
De voorjaarsdroogte oefende op sommige rassen toch een kleine invloed uit richting netto-opbrengst.

Als netto-opbrengst (+35mm zonder uitval) haalde Pirol een meeropbrengst van 16% t.o.v. de referentie en ook 13% meer in de gewenste sortering 35-70mm. Op beide locaties werden holle knollen gevonden.

Het onderwatergewicht van Pirol lag nog net ietsje hoger namelijk op 444 g/5kg. Zijn index voor blauwgevoeligheid lag een heel stuk hoger met 287. Zijn chipskleur was net voldoende, zijn uitzicht goed en de smaak van de chips was (zeer) goed. De andere drie rassen in deze proeven scoorden telkens beter (uitgezonderd SH C 1010 op vlak van smaak).

SH C 1010

Dit ras lag voor het eerst aan in de rassenproeven. SH C 1010 kende een even vlotte opkomst als Lady Claire. Zijn afrijping verliep trager wat zijn latere rijpheid weerspiegelt. Dit ras vormde met 17 stuks het hoogste aantal knollen per struik. Het aantal stengels per struik (4,8) bleef nochtans lager dan bij de andere rassen in proef.

In de sortering +35mm haalde SH C 1010 een meeropbrengst van 20% t.o.v. Lady Claire. Dit nieuwe ras groeide echter iets grover uit. Maar ook in de sortering 35-70mm werd nog steeds een meeropbrengst van 12% genoteerd t.o.v. de referentie. Op één locatie werden holle knollen gevonden.

SH C 1010 haalde het hoogste onderwatergewicht met een gemiddelde van 452 g/5kg. Zijn blauwgevoeligheid lag dan ook zeer hoog. SH C 1010 scoorde minder goed dan Lady Claire en Levinata voor wat betreft de chipskleur en het uitzicht. Voor de smaak kreeg dit ras de laagste score van de proef.

Stenge eisen aan chipsrassen

De eisen die gesteld worden aan chipsaardappelen zijn streng. De ronde knollen dienen zo veel mogelijk van de sortering 35/70 mm te zijn. Het onderwatergewicht moet minstens 400 g/5kg bedragen en de bakkleur moet nog beter zijn dan die van frietrassen.

V. De Blauwer (Inagro),

M. Peumans (PIBO),

I. Eeckhout (PCA),

D. Martens (LTCW),

P. Vermeulen (VTI)

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken