Belgen prominent in glyfosaatcommissie

Het op glyfosaat gebaseerde Roundup is ‘s werelds grootste merk in gewasbescherming.
Het op glyfosaat gebaseerde Roundup is ‘s werelds grootste merk in gewasbescherming. - LBL

De glyfosaatcommissie in het Europees Parlement zal als bijzondere commissie de komende maanden de vergunningsprocedure voor pesticiden tegen het licht houden. Over die procedures zijn vorig jaar een pak vragen gerezen naar aanleiding van de verlenging van de vergunning voor glyfosaat, het actieve bestanddeel van de onkruidverdelger Roundup.

Dat bestanddeel zou volgens sommige studies kankerverwekkend zijn. Het is de Fransman Eric Andrieu die de commissie zal voorzitten. De Belgische MR-politica Frédérique Ries is één van de drie vicevoorzitters en Groen-parlementslid Bart Staes is aangeduid als rapporteur. In de commissie zelf zitten nog meer Belgen. Zo zetelt Marc Tarabella (PS) als effectief lid. Mark Demesmaeker (N-VA), Kathleen Van Brempt (sp.a), Hilde Vautmans (Open Vld) en de Duitstalige Pascal Arimont zijn opvolgers. De eerste bijeenkomst van de commissie vindt plaats op 12 april.

Belga

Meest recent

Meest recent